PORgs 18:00 BALYfb

CRUgs 18:00 GLNTfb

LARgs 18:00 GLNVfb

CARgs 18:00 WARfb

LINFgs 20:30 CLIfb

VOJgs 16:00 MACfb

PARgs 18:00 CUKfb

KFKgs 0 - 0 SEBfb

NKDgs 17:00 FCKfb

NKAKgs 19:00 NDMfb

LGAgs 16:30 MSWfb

CTCgs 16:30 OPİfb

TSHKgs 19:00 AMZfb

MUNgs 21:15 MSFCfb

OLMgs 0 - 0 TECfb

DCUgs 1 - 0 MUSfb

OREgs 23:15 DELFfb

FKRBgs 17:00 TUZCfb

FKVgs 19:00 FKOfb

CAEgs 23:10 ESTfb

CVDgs 23:10 DRİEfb

GYEgs 23:10 CASfb

CANCgs 23:10 ALVfb

DMAgs 20:00 SACfb

IZTgs 22:05 DEAfb

PNBTgs 17:15 CATfb

UWICgs 17:30 BALfb

BRYgs 17:30 FTUfb

HAVgs 17:30 CEFfb

TRPKgs 1 - 2 DNBTfb

DNTFgs 1 - 0 SAMfb

TRFgs 1 - 1 GUFfb

LCSgs 5 - 2 BKFfb

TPgs 2 - 4 YLIfb

HOUgs 0 - 1 ANFfb

UNLgs 0 - 0 SKLfb

PROSgs 15:30 FTRfb

FCHKgs 15:30 FKVfb

MFKCgs 15:30 FCGVfb

SLVgs 15:30 BLAfb

FKVZgs 15:30 FCVJfb

FKKOgs 0 - 1 FKPfb

KORgs 0 - 0 SKLfb

PUCgs 0 - 0 SLTfb

USBgs 16:00 NAHDfb

JSSgs 16:00 UALfb

ESEgs 17:00 RCRfb

ACHgs 18:00 WWATfb

ACRSgs 16:30 GİEfb

FCPVgs 17:00 LIVfb

MODgs 17:00 FRMfb

MATgs 17:00 ASGfb

LEGSgs 17:00 CESfb

PAGgs 17:00 BARfb

PCFgs 19:00 DEPfb

SGBgs 0 - 0 OVİfb

CVDgs 19:00 MARfb

BUFCgs 20:00 NUMfb

RUIgs 17:45 ARCfb

LARgs 20:30 ATHfb

MUTgs 19:00 HARfb

ESBgs 19:00 CORfb

AUEgs 18:15 CFLNfb

VBgs 18:30 LVBfb

RECgs 4 - 0 CDMfb

SFCDgs 20:00 RBLfb

RMCgs 21:00 IDMfb

VLRgs 20:00 SOCfb

SCPMgs 16:00 GLA(A)fb

RWAHgs 16:00 BG09fb

BSCgs 16:00 WSVfb

SVLgs 16:00 SVRfb

BVB(A)gs 16:00 SVSfb

RWESgs 16:00 KÖL(A)fb

DOWgs 18:00 BATfb

HWgs 18:00 CLSFfb

HNGgs 18:00 DUHfb

HRDgs 18:00 ALBfb

BRAIgs 18:00 OCTfb

CTWNgs 18:00 SLOfb

BSTNgs 18:00 CHOfb

LMNgs 18:00 GATfb

GUIgs 18:00 BTNfb

KETgs 18:00 BSTfb

YORgs 18:00 CHESfb

FCgs 18:00 TELfb

STOgs 18:00 CASfb

STHPgs 18:00 ALFfb

SSJgs 23:00 ASGfb

JCSRCgs 23:00 CSHfb

WHDgs 17:00 AQAfb

FCMgs 19:30 RAMfb

MKZP gs 1 - 1 SWRfb

PKOEgs 1 - 1 RKSGfb

KPBSgs 0 - 0 SKRACfb

MKPS gs 1 - 0 SKWSfb

KSGPgs 16:00 LKPMfb

gs 17:30 RBEfb

RPOZgs 19:30 MCOfb

OSAgs 21:30 DEJfb

DHgs 15:30 AHLfb

AFAgs 17:45 ANfb

NEUgs 17:00 EBCfb

AAHgs 21:00 EGEfb

USFLgs 2 - 0 BARNfb

PMOTgs 16:00 CDSfb

KHFCgs 15:35 ASJfb

AAİgs 15:45 AJMfb

AWAgs 18:45 ANAfb

FUJgs 18:45 AWASfb

GBgs 2 - 1 ALNYfb

GÖZgs 1 - 1 KYSfb

YMSgs 16:00 İBFKfb

KONgs 16:00 BŞBEfb

GSgs 19:00 HTYfb

BURNgs 15:30 EVEfb

MCFCgs 18:00 FULfb

WHUgs 20:30 MANUfb

CHEgs 23:00 LUFCfb

LEVgs 16:00 GETfb

SEVgs 18:15 RMAfb

ATLgs 20:30 VİDfb

CADgs 23:00 FCBfb

SGEgs 17:30 BVBfb

FBgs 17:30 GLAfb

ABgs 17:30 M05fb

KÖLgs 17:30 WOLfb

FCBgs 20:30 RBLfb

SPEgs 17:00 LAZfb

JUVgs 20:00 TORfb

INTgs 22:45 BOLfb

RENgs 19:00 RCLfb

MHSCgs 23:00 PSGfb

WBEgs 18:15 EXMfb

OHLgs 20:30 CERfb

CBKVgs 22:45 STVVfb

GRSgs 2 - 0 ESKfb

MNMgs 16:00 BNDfb

BOLgs 16:00 ALTfb

RDGgs 15:30 NOTFfb

HTFCgs 18:00 QPRfb

PNEgs 18:00 WYCfb

COVgs 18:00 ROTfb

STKgs 18:00 MIDfb

MILgs 18:00 DERfb

SWAgs 18:00 LUTfb

BRENgs 18:00 BLRfb

BRISgs 18:00 BCFCfb

NORgs 18:00 SWFCfb

WATgs 18:00 CARfb

GILgs 16:00 SWIfb

PLYgs 18:00 IPSfb

AFCWgs 18:00 BRFCfb

SHRgs 18:00 CAFCfb

PORgs 18:00 PETfb

NRTHgs 18:00 DONfb

BURTgs 18:00 CREfb

ACCRgs 18:00 MKDfb

SUNgs 18:00 WİGfb

FLEgs 18:00 BPFCfb

OXFgs 18:00 HULfb

RAFCgs 18:00 LINfb

SCUgs 16:00 LOFCfb

CAMgs 18:00 OLDfb

MANgs 18:00 CRAfb

BARgs 18:00 SCİfb

NEWPgs 18:00 MORfb

CHELgs 18:00 EXEfb

STEVgs 18:00 SOUfb

BRADgs 18:00 CARLfb

HGgs 18:00 FGRfb

TRAgs 18:00 WALfb

BWFCgs 18:00 PVFCfb

COLgs 20:30 GRIfb

FROgs 16:00 CHIfb

USSgs 16:00 CITfb

CRMgs 16:00 VES fb

SPALgs 16:00 PSAfb

LECgs 16:00 FBCVfb

REGgs 17:30 BREfb

ESTCgs 17:00 PFCfb

USLDgs 21:00 LBCfb

AJAgs 21:00 CNFCfb

FCSMgs 21:00 ASNLfb

RDAFgs 21:00 ASCfb

CFAgs 21:00 PAUfb

SMCgs 21:00 GFfb

CHAgs 21:00 VAFCfb

TFCgs 21:00 EAGfb

HSVgs 0 - 1 H96fb

OSBgs 0 - 0 KSCfb

GFgs 0 - 0 FCHfb

BTSVgs 0 - 1 STPfb

RKCgs 18:30 VVVfb

FRSTgs 20:45 WILfb

AJXgs 22:00 FCTfb

PECgs 23:00 VITfb

AZ(A)gs 16:00 TOSfb

PSV(A)gs 18:30 RJCfb

VBgs 18:00 FCMfb

LSKgs 17:00 DEGfb

AKRgs 17:00 JSIFfb

TFFgs 17:00 HBKfb

GIFSgs 17:00 IKBfb

VSKgs 17:00 ÖIFfb

ÖİSgs 17:00 UFCfb

VGSCgs 18:30 PSCfb

MFCgs 18:30 GVFCfb

FCFgs 21:00 SCPfb

FCPgs 23:30 CDTfb

LIVgs 18:00 DUTDfb

HAMgs 18:00 KILfb

MOTgs 18:00 HIBSfb

STMgs 18:00 ABEfb

ALATgs 18:00 AYRfb

RAIgs 18:00 DUNFfb

GRMgs 18:00 HRTSfb

DUNgs 18:00 ARBfb

FCLMgs 1 - 1 FCRKfb

FCSMgs 16:30 FTAMfb

FCKgs 19:00 ROTfb

ZENgs 19:00 USOfb

SHIMgs 2 - 2 KAWfb

CSgs 1 - 3 CERfb

KSHWgs 0 - 1 NGEfb

YOKgs 1 - 1 SAGfb

ATRgs 18:15 ARFCfb

OLYgs 20:30 VNFCfb

BFRgs 23:00 CRFfb

SFCgs 23:00 PALfb

ECVgs 2 - 3 CONfb

AAPPgs 2 - 1 PARfb

JUVgs 22:00 ACFfb

FCBgs 22:30 SFCfb

FAKgs 19:00 SGfb

ALTgs 19:00 SKNfb

ADMgs 19:00 SLZBfb

FCDgs 16:30 FAK(A)fb

FCL gs 22:25 SKVSfb

FCLgs 0 - 0 INHfb

FCSDgs 18:00 FCMfb

FCMgs 20:30 DKfb

SOKSgs 15:30 FCBfb

FCSB gs 22:30 UTAAfb

ZTEgs 16:45 MSEfb

DVTKgs 19:00 FTCfb

PAFCgs 21:30 VRDfb

NKOgs 17:00 VARfb

LOKZgs 19:05 SİBfb

FCBgs 16:00 FKPfb

SFCOgs 16:00 FCBOfb

SKSOgs 18:00 1FKPfb

FCVPgs 20:30 MFKKfb

JBgs 17:00 KSWPfb

WKSgs 19:30 KSRCfb

LW gs 22:00 LGfb

CDHgs 23:00 CCLfb

BATEgs 18:45 DBfb

TAMgs 0 - 0 UHHfb

VKÖLgs 16:00 TSVMfb

FCKgs 16:00 MSVDfb

INGgs 16:00 LBKfb

SVWMgs 16:00 SBfb

SGDgs 16:00 UEfb

CDGgs 1 - 3 JWİfb

JSSgs 0 - 0 TTEfb

EVEgs 18:00 BİDfb

SSMgs 18:00 DOTfb

USGgs 22:45 LSKfb

FAgs 16:00 VFFfb

FCCgs 0 - 0 FCSfb

FCTgs 20:15 FCWfb

GKSgs 2 - 2 GKSBfb

TBBNgs 0 - 0 LKSLfb

MZKSgs 17:00 CWKRfb

CDFgs 2 - 0 SLBBfb

UDOgs 18:00 FCAfb

VIZgs 20:00 CAFVfb

KR(II)gs 7 - 0 SPM2fb

NEFgs 2 - 0 TOMfb

VGAgs 0 - 1 FKOfb

KSSgs 3 - 0 FCYKfb

IOMgs 1 - 0 FCDBfb

FCSYgs 2 - 2 SKAfb

FCAVgs 0 - 0 CHMfb

TEKSgs 0 - 0 NNOfb

AKRgs 0 - 0 FCBKfb

FCFVgs 16:00 CHYfb

FCTMgs 16:00 VELfb

FKPgs 16:00 RUZfb

ZEMgs 16:00 ZILfb

FCNgs 16:00 SENfb

SKFgs 16:00 SPTRfb

SLBRgs 19:00 TRNfb

RAYgs 16:00 LOGfb

PONgs 18:00 LPAfb

MİRgs 20:15 LUGfb

MAGgs 22:30 CARfb

SUTgs 18:00 SHLLfb

NOTgs 18:00 WOKfb

HARTgs 18:00 BOWOfb

ALDgs 18:00 DAGRfb

TORgs 18:00 WREfb

BARNgs 18:00 WLDSfb

ALTRgs 0 - 0 KLNfb

ESTgs 18:00 MHUfb

BROgs 18:00 STOCfb

WEYgs 20:20 HALfb

FALgs 18:00 PETfb

CLYgs 0 - 0 FORfb

EFFC gs 18:00 AIRfb

PTRTgs 18:00 DUMfb

COVRgs 18:00 MONfb

STRgs 18:00 STIfb

COWgs 18:00 QPFCfb

EDIgs 18:00 ALBRfb

STEgs 18:00 BREfb

ECFCgs 18:00 ANN fb

UEFA ayrımcılık yapıyor!

Trabzonspor’un eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu gündemle ilgili konuştu

Trabzonspor’un eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, UEFA’nın cezası sonra Spor Tahkim Mahkemesi’nin bordo-mavililerin yaptığı itirazı reddetmesini değerlendirdi. Trabzonspor’un yaşadığı bu kötü durumun diğer kulüplere örnek olması gerektiğini anlatan Hacısalihoğlu, UEFA’nın diğer ülke takımlarına karşı daha toleranslı davrandığını savundu.

Hayrettin Hacısalihoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

-Başkan Ağaoğlu da dahil, birçok kişi CAS’tan Trabzonspor lehine bir karar çıkmasını bekliyordu. Ama olumsuz bir karar çıktı. Ret kararı için ne düşünüyorsunuz?

Bu karar çeşitli incelemeler ve itiraz sonucunda verildi. Aşağı yukarı buna benzer bir karar bence bekleniyordu. Hep bir umut da beraberinde yeşeriyordu. tabii ki. Maalesef kötü bir haber geldi. Avrupa’dan takımların itirazları ise kabul edildi. Buna dikkati çekmek isterim. Trabzonspor’un mali gereklilikleri yerine getirmeme durumu yoktur diyemeyiz.

Hacısalihoğlu Cas- Uefa değerlendirmesi

Hayrettin Hacısalihoğlu

“Trabzonspor’un yaşadığı sıkıntı diğer kulüplere örnek olsun”

-Trabzonspor’un yaşadığı sıkıntı diğer kulüpler için örnek midir gerçekten? Ya da diğer kulüpler kendilerine bu olumsuz durumdan ders çıkarır mı sizce?

2 sene önce de sıkıntıda olan kulüplerimiz vardı. Kulüplerin kaynak bulması, gelir elde etmesi, taraftarların bağış yapması gibi durumlar ülkemizde pek olamadığı için birçok kulüp sıkıntı yaşıyor. Madem ki UEFA’ya tabi bir faaliyet yürütüyoruz o zaman kriterlerine uymak zorundayız. Başka bir çaresi yok! Bu işin böyle gitmeyeceği kesindir. Trabzonspor’un yaşadığı sıkıntı, umarım Türkiye’deki diğer kulüplere örnek olur. Umarım kulüpler mali yapılarını düzenlerler. Önemsenmesi, önceklik olması gereken konu mali tabloların düzeltilmesidir.

“İsviçre Federal Mahkemesi’nden pozitif karar çıkması bence zor”
– Spor hukukçuları, CAS’ın verdiği negatif karar sonrası İsviçre Federal Mahkemesi’ne yapılacak başvuruya ‘bel bağlanmaması’ gerektiğini ifade ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzel bir haber gelir mi İsviçre Federal Mahkemesi’nden?

‘Ben haklıydım, sen haklıydın denilir’ bazı konularda.. Ama Finansal Fair Play konusunda itiraz edip bunu değiştirmek mümkün değil! Bu karar belgelere göre veriliyor. İsviçre Federal Mahkemesi’nden pozitif karar çıkması bence zor. Koronavirüs nedeniyle normalde kulüplere daha toleranslı davranılması bekleniyordu. Dolayısıyla Trabzonspor’a da hoşgörülü olurlar diye düşünüyordum. Fakat; Trabzonspor’a tolerans gösterilmedi.

Radyospor

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Guelor Kanga transfer oldu!

HIZLI YORUM YAP

Yazarlar
Video
Galeri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Spor61.Net'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Spor61.Net'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.