PORgs 18:00 BALYfb

CRUgs 18:00 GLNTfb

LARgs 18:00 GLNVfb

CARgs 18:00 WARfb

LINFgs 20:30 CLIfb

VOJgs 16:00 MACfb

PARgs 18:00 CUKfb

KFKgs 0 - 0 SEBfb

NKDgs 17:00 FCKfb

NKAKgs 19:00 NDMfb

LGAgs 16:30 MSWfb

CTCgs 16:30 OPİfb

TSHKgs 19:00 AMZfb

MUNgs 21:15 MSFCfb

OLMgs 0 - 0 TECfb

DCUgs 1 - 0 MUSfb

OREgs 23:15 DELFfb

FKRBgs 17:00 TUZCfb

FKVgs 19:00 FKOfb

CAEgs 23:10 ESTfb

CVDgs 23:10 DRİEfb

GYEgs 23:10 CASfb

CANCgs 23:10 ALVfb

DMAgs 20:00 SACfb

IZTgs 22:05 DEAfb

PNBTgs 17:15 CATfb

UWICgs 17:30 BALfb

BRYgs 17:30 FTUfb

HAVgs 17:30 CEFfb

TRPKgs 1 - 2 DNBTfb

DNTFgs 1 - 0 SAMfb

TRFgs 1 - 1 GUFfb

LCSgs 4 - 2 BKFfb

TPgs 1 - 3 YLIfb

HOUgs 0 - 1 ANFfb

UNLgs 0 - 0 SKLfb

PROSgs 15:30 FTRfb

FCHKgs 15:30 FKVfb

MFKCgs 15:30 FCGVfb

SLVgs 15:30 BLAfb

FKVZgs 15:30 FCVJfb

FKKOgs 14:30 FKPfb

KORgs 14:30 SKLfb

PUCgs 14:30 SLTfb

USBgs 16:00 NAHDfb

JSSgs 16:00 UALfb

ESEgs 17:00 RCRfb

ACHgs 18:00 WWATfb

ACRSgs 16:30 GİEfb

FCPVgs 17:00 LIVfb

MODgs 17:00 FRMfb

MATgs 17:00 ASGfb

LEGSgs 17:00 CESfb

PAGgs 17:00 BARfb

PCFgs 19:00 DEPfb

SGBgs 0 - 0 OVİfb

CVDgs 19:00 MARfb

BUFCgs 20:00 NUMfb

RUIgs 17:45 ARCfb

LARgs 20:30 ATHfb

MUTgs 19:00 HARfb

ESBgs 19:00 CORfb

AUEgs 18:15 CFLNfb

VBgs 18:30 LVBfb

RECgs 3 - 0 CDMfb

SFCDgs 20:00 RBLfb

RMCgs 21:00 IDMfb

VLRgs 20:00 SOCfb

SCPMgs 16:00 GLA(A)fb

RWAHgs 16:00 BG09fb

BSCgs 16:00 WSVfb

SVLgs 16:00 SVRfb

BVB(A)gs 16:00 SVSfb

RWESgs 16:00 KÖL(A)fb

DOWgs 18:00 BATfb

HWgs 18:00 CLSFfb

HNGgs 18:00 DUHfb

HRDgs 18:00 ALBfb

BRAIgs 18:00 OCTfb

CTWNgs 18:00 SLOfb

BSTNgs 18:00 CHOfb

LMNgs 18:00 GATfb

GUIgs 18:00 BTNfb

KETgs 18:00 BSTfb

YORgs 18:00 CHESfb

FCgs 18:00 TELfb

STOgs 18:00 CASfb

STHPgs 18:00 ALFfb

SSJgs 23:00 ASGfb

JCSRCgs 23:00 CSHfb

WHDgs 17:00 AQAfb

FCMgs 19:30 RAMfb

MKZP gs 0 - 0 SWRfb

PKOEgs 0 - 0 RKSGfb

KPBSgs 15:00 SKRACfb

MKPS gs 15:00 SKWSfb

KSGPgs 16:00 LKPMfb

gs 17:30 RBEfb

RPOZgs 19:30 MCOfb

OSAgs 21:30 DEJfb

DHgs 15:30 AHLfb

AFAgs 17:45 ANfb

NEUgs 17:00 EBCfb

USFLgs 2 - 0 BARNfb

PMOTgs 16:00 CDSfb

KHFCgs 15:35 ASJfb

AAİgs 15:45 AJMfb

AWAgs 18:45 ANAfb

FUJgs 18:45 AWASfb

GBgs 1 - 0 ALNYfb

GÖZgs 0 - 0 KYSfb

YMSgs 16:00 İBFKfb

KONgs 16:00 BŞBEfb

GSgs 19:00 HTYfb

BURNgs 15:30 EVEfb

MCFCgs 18:00 FULfb

WHUgs 20:30 MANUfb

CHEgs 23:00 LUFCfb

LEVgs 16:00 GETfb

SEVgs 18:15 RMAfb

ATLgs 20:30 VİDfb

CADgs 23:00 FCBfb

SGEgs 17:30 BVBfb

FBgs 17:30 GLAfb

ABgs 17:30 M05fb

KÖLgs 17:30 WOLfb

FCBgs 20:30 RBLfb

SPEgs 17:00 LAZfb

JUVgs 20:00 TORfb

INTgs 22:45 BOLfb

RENgs 19:00 RCLfb

MHSCgs 23:00 PSGfb

WBEgs 18:15 EXMfb

OHLgs 20:30 CERfb

CBKVgs 22:45 STVVfb

GRSgs 0 - 0 ESKfb

MNMgs 16:00 BNDfb

BOLgs 16:00 ALTfb

RDGgs 15:30 NOTFfb

HTFCgs 18:00 QPRfb

PNEgs 18:00 WYCfb

COVgs 18:00 ROTfb

STKgs 18:00 MIDfb

MILgs 18:00 DERfb

SWAgs 18:00 LUTfb

BRENgs 18:00 BLRfb

BRISgs 18:00 BCFCfb

NORgs 18:00 SWFCfb

WATgs 18:00 CARfb

GILgs 16:00 SWIfb

PLYgs 18:00 IPSfb

AFCWgs 18:00 BRFCfb

SHRgs 18:00 CAFCfb

PORgs 18:00 PETfb

NRTHgs 18:00 DONfb

BURTgs 18:00 CREfb

ACCRgs 18:00 MKDfb

SUNgs 18:00 WİGfb

FLEgs 18:00 BPFCfb

OXFgs 18:00 HULfb

RAFCgs 18:00 LINfb

SCUgs 16:00 LOFCfb

CAMgs 18:00 OLDfb

MANgs 18:00 CRAfb

BARgs 18:00 SCİfb

NEWPgs 18:00 MORfb

CHELgs 18:00 EXEfb

STEVgs 18:00 SOUfb

BRADgs 18:00 CARLfb

HGgs 18:00 FGRfb

TRAgs 18:00 WALfb

BWFCgs 18:00 PVFCfb

COLgs 20:30 GRIfb

FROgs 16:00 CHIfb

USSgs 16:00 CITfb

CRMgs 16:00 VES fb

SPALgs 16:00 PSAfb

LECgs 16:00 FBCVfb

REGgs 17:30 BREfb

ESTCgs 17:00 PFCfb

USLDgs 21:00 LBCfb

AJAgs 21:00 CNFCfb

FCSMgs 21:00 ASNLfb

RDAFgs 21:00 ASCfb

CFAgs 21:00 PAUfb

SMCgs 21:00 GFfb

CHAgs 21:00 VAFCfb

TFCgs 21:00 EAGfb

HSVgs 15:00 H96fb

OSBgs 15:00 KSCfb

GFgs 15:00 FCHfb

BTSVgs 15:00 STPfb

RKCgs 18:30 VVVfb

FRSTgs 20:45 WILfb

AJXgs 22:00 FCTfb

PECgs 23:00 VITfb

AZ(A)gs 16:00 TOSfb

PSV(A)gs 18:30 RJCfb

VBgs 18:00 FCMfb

LSKgs 17:00 DEGfb

AKRgs 17:00 JSIFfb

TFFgs 17:00 HBKfb

GIFSgs 17:00 IKBfb

VSKgs 17:00 ÖIFfb

ÖİSgs 17:00 UFCfb

VGSCgs 18:30 PSCfb

MFCgs 18:30 GVFCfb

FCFgs 21:00 SCPfb

FCPgs 23:30 CDTfb

LIVgs 18:00 DUTDfb

HAMgs 18:00 KILfb

MOTgs 18:00 HIBSfb

STMgs 18:00 ABEfb

ALATgs 18:00 AYRfb

RAIgs 18:00 DUNFfb

GRMgs 18:00 HRTSfb

DUNgs 18:00 ARBfb

FCLMgs 0 - 1 FCRKfb

FCSMgs 16:30 FTAMfb

FCKgs 19:00 ROTfb

ZENgs 19:00 USOfb

SHIMgs 2 - 2 KAWfb

CSgs 1 - 3 CERfb

KSHWgs 0 - 1 NGEfb

YOKgs 1 - 1 SAGfb

ATRgs 18:15 ARFCfb

OLYgs 20:30 VNFCfb

BFRgs 23:00 CRFfb

SFCgs 23:00 PALfb

ECVgs 2 - 3 CONfb

AAPPgs 2 - 1 PARfb

JUVgs 22:00 ACFfb

FCBgs 22:30 SFCfb

FAKgs 19:00 SGfb

ALTgs 19:00 SKNfb

ADMgs 19:00 SLZBfb

FCDgs 16:30 FAK(A)fb

FCL gs 22:25 SKVSfb

FCLgs 15:00 INHfb

FCSDgs 18:00 FCMfb

FCMgs 20:30 DKfb

SOKSgs 15:30 FCBfb

FCSB gs 22:30 UTAAfb

ZTEgs 16:45 MSEfb

DVTKgs 19:00 FTCfb

PAFCgs 21:30 VRDfb

NKOgs 17:00 VARfb

LOKZgs 19:05 SİBfb

FCBgs 16:00 FKPfb

SFCOgs 16:00 FCBOfb

SKSOgs 18:00 1FKPfb

FCVPgs 20:30 MFKKfb

JBgs 17:00 KSWPfb

WKSgs 19:30 KSRCfb

LW gs 22:00 LGfb

CDHgs 23:00 CCLfb

BATEgs 18:45 DBfb

TAMgs 0 - 0 UHHfb

VKÖLgs 16:00 TSVMfb

FCKgs 16:00 MSVDfb

INGgs 16:00 LBKfb

SVWMgs 16:00 SBfb

SGDgs 16:00 UEfb

12Ogs 0 - 0 GUAfb

CDGgs 1 - 3 JWİfb

JSSgs 14:35 TTEfb

EVEgs 18:00 BİDfb

SSMgs 18:00 DOTfb

USGgs 22:45 LSKfb

FAgs 16:00 VFFfb

FCCgs 0 - 0 FCSfb

FCTgs 20:15 FCWfb

GKSgs 14:30 GKSBfb

TBBNgs 14:40 LKSLfb

MZKSgs 17:00 CWKRfb

CDFgs 0 - 0 SLBBfb

UDOgs 18:00 FCAfb

VIZgs 20:00 CAFVfb

KR(II)gs 5 - 0 SPM2fb

NEFgs 2 - 0 TOMfb

VGAgs 0 - 0 FKOfb

KSSgs 2 - 0 FCYKfb

IOMgs 0 - 0 FCDBfb

FCSYgs 1 - 0 SKAfb

FCAVgs 15:00 CHMfb

TEKSgs 15:00 NNOfb

AKRgs 15:00 FCBKfb

FCFVgs 16:00 CHYfb

FCTMgs 16:00 VELfb

FKPgs 16:00 RUZfb

ZEMgs 16:00 ZILfb

FCNgs 16:00 SENfb

SKFgs 16:00 SPTRfb

SLBRgs 19:00 TRNfb

RAYgs 16:00 LOGfb

PONgs 18:00 LPAfb

MİRgs 20:15 LUGfb

MAGgs 22:30 CARfb

SUTgs 18:00 SHLLfb

NOTgs 18:00 WOKfb

HARTgs 18:00 BOWOfb

ALDgs 18:00 DAGRfb

TORgs 18:00 WREfb

BARNgs 18:00 WLDSfb

ALTRgs 0 - 0 KLNfb

ESTgs 18:00 MHUfb

BROgs 18:00 STOCfb

WEYgs 20:20 HALfb

FALgs 18:00 PETfb

CLYgs 0 - 0 FORfb

EFFC gs 18:00 AIRfb

PTRTgs 18:00 DUMfb

COVRgs 18:00 MONfb

STRgs 18:00 STIfb

COWgs 18:00 QPFCfb

EDIgs 18:00 ALBRfb

STEgs 18:00 BREfb

ECFCgs 18:00 ANN fb

Trabzonspor 53. yaşını kutluyor

Türk futboluna damga vuran Trabzonspor 53. yaşında.

Türk futbolunun devrim yapan kulübü Trabzonspor yeni yaşını kutluyor.

1911’de temelleri atılan bordo-mavililer 2 Ağustos 1967 tarihinde resmi olarak kurulmuştu. Karadeniz devi bugün sosyal medya hesaplarından kuruluşuyla ilgili paylaşımlar yapacak.

Trabzonspor’un tarihi

Trabzonspor tarihi üzerine yapılan çalışmaların birçoğu, hikâyeyi 1967’den değil, çok daha eskilerden başlatır. Bordo-Mavi renklere sahip Karadeniz Fırtınası, 2 Ağustos 1967 günü resmi olarak kurulmuştur; ancak kentin spor geçmişi 20. yüzyılın başlarına dek uzanır. Kentte yaşayan yabancı ülke temsilcilerinin (O tarihlerde Trabzon’da 12 ülkenin konsolosluğu vardır!) ve gayrimüslim tebaanın önderliğinde başlayan spor faaliyetleri kısa bir süre sonra Türk gençlerinin de ilgisini çekmeye başlamıştır. 1911’de kurulan İdmanyurdu, savaş nedeniyle pek uzun ömürlü olamasa da Trabzon’da Türklerin kurduğu ilk spor kulübü olarak tarihteki yerini almıştır. Trabzon’un ileri gelen ailelerine mensup Türk gençleri, 1920’li yılların başında kentin sportif ve kültürel hayatına uzun yıllar damgasını vuracak İdmanocağı, İdmangücü ve Necmiati gibi kulüpleri kuracaklardı. İşte Trabzonspor 1967 yılında dünyaya geldiğinde, aslında yarım asırlık bir sportif, kültürel ve kurumsal bir mirası devralacaktı.

Trabzonspor'un ilk binası

1967’den önce…

Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’deki en önemli limanlarından biri olan Trabzon, sadece ticari olarak değil; sosyo-kültürel olarak da önemli bir geçiş noktasıydı. Batı’dan gelen her türlü ‘yenilik’ ilk olarak Trabzon’da hayat bulur; ardından kentin hinterlandında kalan coğrafyaya yayılırdı. Futbol, bunlardan biriydi. 1922 yılında basılan ve Osmanlı döneminde yayımlanan ilk üç futbol kitabından biri olan ‘Asosyeşın Futbol’ İdmanocaklı Süleyman Rıza Kuğu tarafından Trabzon’da kaleme alınmıştı. Önsözünde kitabın yayınlanma amacı ‘Doğu vilayetlerine futbol öğretmek’ olarak açıklanmıştı. Trabzon, öğreten, aktaran, öncülük eden bir konumdaydı ve iddiası da tarihsel olarak bundan kaynaklanmaktaydı. Bu açıdan düşünüldüğünde, Trabzonspor’un 1976 yılında Anadolu’ya şampiyonluğu taşıyan ilk kulüp olmasına kimseler şaşmamalıydı!

Trabzon, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ardından Türkiye’nin ilk spor örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın dördüncü üyesiydi. Kentte 1921 yılından itibaren bir fikstür dahilinde lig maçları organize edilir. 1923 yılının Temmuz ayında Trabzon İdmanocaklı gençler, oynadıkları futbolu geliştirmek için İstanbul’a bir gezi düzenlemiş ve o tarihlerde İstanbul’u ziyaret eden yabancı takımlarla Türk takımlarının maçlarını izlemişlerdi. Trabzon gençliği, kendi futbolu ve bilgisi ile yetinmemekte, sportif tecrübelerini arttırmak için sürekli arayış içindeydi. Trabzon sınırlarını sürekli zorlayan bir kentti. Henüz 1925 yılında Sovyetler Birliği’nden kente davet edilen spor kafilesi ile ilk yurtdışı temas da gerçekleştirilmişti. Bu da bir ilkti. İlerleyen yıllarda ise her fırsatta kente İstanbul, İzmir, Ankara, hatta İran ve hatta Avusturya’dan takımlar davet edilecek; Trabzonlular meşin yuvarlakla tanıştıkları ilk günden bu yana, futbola ‘yerel’in ötesinde bir anlam atfedecekti.

Trabzon’da erken Cumhuriyet döneminden itibaren oldukça canlı bir spor iklimi hakim olmaya başlamıştı. Trabzon’un unutulmaz spor önderlerinden Hüseyin Avni Aker, Cumhuriyet’in ilk yıllarında İstikbal gazetesinde şu satırları kaleme alacaktı: “Trabzon şehri spor ibtilası geçiriyor. İstanbul’da dans ibtilası, Ankara’da ud, Trabzon’da futbol… Bunlar birer hastalık gibi yakaladıkları adamın yakasını bırakmıyorlar. Trabzon’da mahalle aralarında, ta Kavak Meydanı’na kadar ne kadar meydan, cami havlisi, bahçe varsa birkaç çocuk toplanmış! – Gol gol diye bağırıyor. Hele şu hafta tatilinin işsiz bir sürü halkının Kavak meydanına doğru toplanması bu ibtilayı azdırdı. Şimdi herkeste bir spor heyecanı var.”

Güç-Ocak Rekabeti

İdmanocağı, İdmangücü, Necmiati, Birlikspor, Karadenizgücü, Doğanspor, Yolspor, Martıspor, Erdoğdu Gençlik ve Trabzon Lisesi başta olmak üzere Trabzon amatör liginden pek çok kulüp gelip geçti. Bu kulüpler aynı zamanda “içtimai” birer dernek olarak faaliyet gösteriyor; tiyatro, piyes, balo ve musiki konseri gibi düzenledikleri farklı etkinliklerle kentin kültürel yaşamını renklendiriyordu. Ellili yıllara gelindiğinde ise futbol ‘iptilası’ kenti öylesine kasıp kavuruyordu ki mahalli ligdeki kulüp sayısı bir ara 20’yi aşınca maçlar iki kümeli olarak yeniden organize edilmişti. İdmanocağı ve İdmangücü Trabzon futbolunda başa güreşen iki kulüptü. Kent futboluna bu iki kulübün arasındaki ateşli rekabet damga vuracaktı.

Ocak-Güç derbisi şehirde adeta bir karnaval havası yaratırdı. Rengârenk flama ve bayraklarla donatılan kentte binlerce futbolsever maç saatinin gelmesini beklerken, tutuşulan bahisler ve iddialarla rekabetin dozu arttırılırdı. Rakip taraftarlar karşı tarafın renklerine boyadıkları bir tabutu veya eşeği kentin meydanlarında, sokak aralarında gezdirirlerdi. Maç saati geldiğinde Şehir Stadı’ndaki yerlerini alan futbolseverler “şa-şa-şa”dan pek de öteye gidemeyen tezahürat, ama bitmeyen coşkularıyla takımlarına destek olurlardı.

Sarı-kırmızı Ocaklılar ve yeşil-beyaz Güçlüler arasındaki mücadeleyi, sportif olarak Galatasaray-Fenerbahçe; politik olaraksa CHP-DP çekişmesine benzetenler vardı. Farklı bireysel ve sosyal motivasyonlarla şekillenen bu büyük rekabetten sonuçta kent futbolu karlı çıktı. Futbol sevgisi ve kültürünün yükseldiği kentte aynı zamanda üst düzey futbolcular yetişmişti. Futbol tutkusuna doğup büyüdükleri Trabzon’da kapılan bu gençlerden bazıları yükseköğrenim uğruna memleketlerini terk ederken, gittikleri şehirlerde futbol yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı da yapacak olan Gençlerbirliği efsanesi Hasan Polat, kardeşi Ali Polat, Galatasaray’ın unutulmaz yıldızlarından Salim Satıroğlu ve Ahmet Karlıklı, Fenerbahçeli Taka Naci, Zekeriya Bali, Beykoz’un ünlü kalecisi Sıtkı Taşer, Beşiktaş’ta kaptanlık da yapacak olan milli futbolcu Nazmi Bilge “Trabzon’un futbol elçileri” arasında ilk akla gelen isimlerdir.

Trabzonspor’a Doğru…

İdmanocağı, mahalli ligdeki şampiyonluklarının yanı sıra üç defa Türkiye amatör şampiyonluğunu da kazanarak yurt çapında tanınan bir kulüp haline gelmişti. İdmanocağı ve Ankara Havagücü’nün 1958 yılında düzenlenen Türkiye Amatör Şampiyonası’nı aynı puan ve averajla tamamlaması üzerine kupa ikiye bölünmüş ve Ocaklılar yarım bir kupayı müzelerine götürmüşlerdi. Ocak’ın tarihi, sayısız başarı ve enteresan hikâyelerle doluydu. Onların ulusal çaptaki haklı şöhreti, 1965 senesinde Beşiktaş takımını Mithatpaşa’da 1-0 yenerek Türkiye Kupası’ndan elemeleriyle de perçinlenmişti. Başarılarla dolu bir tarihe, güçlü bir kimlik ve yaklaşık yarım asırlık kurumsal bir deneyime sahip bu kulüp, Trabzon’u profesyonel liglerde temsil etme misyonunu kendi ismi ve renkleri ile üstlenmek için direnecekti…

Bilindiği gibi 1960’ların ilk yarısında Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak’ın öncülüğünde profesyonel ikinci ve üçüncü ligler kurulmuştu. Tüm yurtta bu liglerde mücadele edecek profesyonel şehir takımlarının kurulması öngörülüyordu. Kentin maddi, manevi ve sportif tüm imkânlarının profesyonel bir spor kulübüne seferber edilebilmesi için o kentteki amatör kulüplerin birleşmesi gerekiyordu. Trabzon elbette ki bu seferberliğin dışında kalamazdı. Ancak İdmanocağı-İdmangücü rekabeti Trabzon futboluna öylesine hakimdi ki bu iki kulübün bir çatı altında toplanması neredeyse imkansızdı. Nitekim böyle bir girişimde bulunmak isteyen bir avuç idealistin daha ilk çalışmalarında bu sürecin oldukça sıkıntılı olacağı hemen anlaşılmıştı. Kendi kimlik ve renklerinden feragat etmek istemeyen Ocaklılar birleşmeye yanaşmıyordu. 21 Haziran 1966 tarihinde, Martıspor ve Yıldızspor’la birleşen İdmanocağı ile kendi isim ve renklerini muhafaza ederek profesyonel bir kulüp namı ile önce Türkiye 2. Ligi’ne alındı; ancak resmi yazışmalar ve tebliğde yaşanan sorunlar nedeni ile İdmanocağı’nın İkinci Lig’de oynamasına izin verilmedi. 20 Temmuz 1966’da bu kez İdmangücü, Karadenizgücü, Martıspor ve Yolspor’un katılmasıyla kırmızı-beyaz renkler altında Trabzonspor’u kurdu ve 1966-67 sezonunda İkinci Lig’de mücadele etmeye başladı.

İdmanocağı’nın dahil olmadığı bir Trabzonspor’un şehir temsiliyeti bakımından eksik bir görüntü ortaya koyduğu düşünülüyordu. İdmanocağı’nın Trabzonspor’a karşı Danıştay’da açtığı davadan, yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Sezon sonunda birleşme tartışmaları yeniden alevlendi. Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak’tan Devlet Bakanı Kamil Ocak’a, Hasan Polat’tan Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Erdoğan Arıpınar’a pek çok üst düzey yetkilinin araya girmesi dahi sonucu pek değiştirmiyordu. Trabzon’da gergin geçen 1967 yazını sona erdiren komut zamanın Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal’dan geldi. Yenal, İdmanocağı ve İdmangücü’nün birleşmemeleri halinde iki kulübün de Türkiye 2. Ligi’ne alınmayacağı ve “mazisiyle övünen” Trabzon’un profesyonel liglerde temsil edilmeyeceğini bildirdi. Bu durum Trabzon’da şok etkisi yaratmıştı. Artık her gün, her akşam toplantı üstüne toplantı yapılıyordu. Bazen tam bir anlaşma zemini ortaya çıkıyor ama yine en ufak bir ayrıntı her şeyi berbat ediyordu. Öte yandan Futbol Federasyonunun il kulüpleri için tanıdığı sürenin de sonu yaklaşıyordu… Tüm kent, Trabzonspor adıyla bir kulübün kurulmasını yürekten arzuluyordu. Öyle ki Trabzonlular, 1967 yılının Temmuz sonunda sessiz bir yürüyüş düzenleyerek bir türlü uzlaşamayan kulüp başkanlarını protesto edecekti… Nihayet 2 Ağustos 1967 günü, geceli gündüzlü yapılan toplantılardan müsbet bir netice çıkacak ve her iki kulüp birleşmeyi kabul edecekti. Bordo-Mavi renkler altında, İdmanocağı, İdmangücü, Karadenizgücü ve Martıspor’un birleşmesi ile kurulan Trabzonspor Kulübü, 1967-68 sezonu itibarıyla İkinci Lig’e “merhaba” dedi.

Futbolda Anadolu Devrimi

Trabzonspor uzun uğraşlar sonucu kurulduktan sonra İkinci Lig’deki mücadelesine daha ilk sezondan itibaren Birinci Lig’e çıkma hedefi ile başladı. ‘Trabzon futbolu’nun layık olduğu yer kesinlikle İkinci Lig olarak görülmüyor; Trabzonluların Bordo-Mavili kulüpten beklentisi, gücünü övgülerle anılan bir maziden alıyordu. “Yıllarca memleket sporuna önderlik etmiş” bir kent, nasıl İkinci Lig’de kalabilirdi? Trabzonspor’un 1971-72 sezonu son maçında PTT’ye 1-0 yenilerek Birinci Lig biletini rakibine kaptırması ile yıkıma uğrayan camiada futbol politikası birden seyir değiştirecek ve “öze dönüş” olarak da adlandırılan yeni bir transfer anlayışı benimsenecekti. Kulübün kendi öz kaynaklarına dönerek, Trabzonlu futbolcuları bünyesine katmasıyla efsane takımın iskeleti kurulmuş oldu. Ve 1973-74 sezonunu şampiyon tamamlayan Bordo-Mavililer’in Birinci Lig serüveni, sonraki sezon itibarıyla başlamış oldu.

Trabzonspor, Birinci Lig’e çıktığı ilk sene Hayatspor dergisi tarafından Kıbrıs’ta düzenlenen Barış Kupası’nı almıştı. Bu, kupalarla dolup taşacak on yılın başlangıcıydı. 1975-76 sezonu sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Bordo-Mavililer, şampiyonluğu ilk defa İstanbul dışına taşıyarak Türk futbolunda yerleşik her ne varsa altüst etmiş ve bir devrime imza atmıştı. Bordo-Mavili ekip aynı sene Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını da almayı başardı. Spor basınının “Kupa Beyi” olarak anmaya başladığı Trabzonspor, kamuoyunda büyük bir saygınlık kazanmıştı. Öte yandan söz konusu başarıyı hala ‘tesadüfi’ olarak değerlendirenler de vardı. Neticede Türk futbolunda sarsılmaz sanan bir paradigma kökünden sarsılmıştı. Ancak Trabzonsporluların kendilerine güveni tamdı. Çünkü ‘Trabzonspor’ gerçeğinin sağlam temeller üstüne oturduğunu iyi biliyorlardı. Bordo-Mavililerin unutulmaz teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, kentin köklü futbol mirasına işaret ederek, yaşananlar için “Bu bir ‘devrim’den ziyade, ‘evrim’dir” diyordu. Trabzonspor, gümbür gümbür geliyordu…

50. Yılında Karadeniz Fırtınası

Karadeniz Fırtınası, 1975-1985 yılları arasında toplamda 6 lig şampiyonluğu, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası ve 3 Başbakanlık Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı. 1980’li yılların ortalarından itibaren gerek kulüp içinde gerek Türk futbolunda yaşanan gelişmeler Bordo-Mavililer’i şampiyonluktan 2010-11 yılına kadar alıkoydu belki; ama Trabzonspor zirveye oynamaktan asla vazgeçmedi. Müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 8’e; Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 7’ye; Başbakanlık Kupası’nı 5’e çıkarmasını bildi. Tarihinde ilk defa 2009-2010 sezonunda TFF Süper Kupa’yı kazanmanın onurunu yaşadı. 15 Eylül 1976 günü Akranes galibiyeti ile başlayan Avrupa serüveninde Liverpool, Aston Villa, Inter, Barcelona ve Olimpik Lyon gibi unutulmaz zaferlere imza attı.

Trabzonspor, 50 yıllık mazisi boyunca kimi zaman dramatik kaybedişlerin kimi zaman sarsıcı başarı ve unutulmaz galibiyetlerin takımı oldu. Ama her dönem ve koşulda bir spor kulübünden çok daha fazla şeyi temsil ediyordu. Kemençeden tuluma, horondan kolbastıya, hamsisi, şivesi ve hırçın doğasıyla Karadeniz’e dair pek çok folklorik ve kültürel sembolün taşıyıcısı ve ulusal düzeyde sergilendiği zemindi Trabzonspor. Bu, şüphesiz ki onu diğer kulüplerden ayıran en belirleyici özelliklerden biriydi. Diğeri mi? Umudun, inanç, mücadele ve sevdanın takımı olması…

Trabzonspor taraftarları başarı gibi başarısızlığın da kalıcı olmadığını iyi biliyor. Kulüp yönetimi, benimsediği “yeniden yapılanma ve yükseliş” anlayışına Bordo-Mavili taraftarları da ortak etmeyi başardı. Sezonun ikinci devresinde yeni stadyumla beraber yakalanan pozitif ivme, kulübün kuruluşunun 50. yılını kutladığı bugünlerde gelecek için ümit veriyor. Taraftar ve kulüp arasında sağlanan dayanışma ve duygu ortaklığı ise, “Karadeniz Fırtınası”nın sadece sportif değil; toplumsal, kültürel ve ekonomik potansiyelini gerçekleştirme konusunda da yardımcı olacağa benziyor.

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Abdulkadir Parmak: “Bir gün mutlaka”

HIZLI YORUM YAP

Yazarlar
Video
Galeri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Spor61.Net'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Spor61.Net'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.