FKMgs 1 - 1 MLDfb

FKRNgs 0 - 0 CUKfb

OFKBgs 0 - 0 FKNKfb

KABgs 0 - 0 KFKfb

SUMgs 2 - 1 SEBfb

BRVgs 0 - 0 FCKfb

NKMgs 2 - 2 NKCfb

FCNTgs 0 - 1 TUVİfb

JKTKgs 1 - 2 JKTTfb

FCKgs 2 - 2 TJKLfb

LDUgs 2 - 1 OLMfb

OREgs 0 - 1 AUCfb

MBKgs 1 - 2 FKVfb

FKRBgs 4 - 0 FKOfb

FKZgs 0 - 1 KVfb

TARgs 0 - 2 ZHEfb

TVOgs 0 - 0 KIfb

NSIgs 4 - 1 EBfb

COMgs 2 - 0 SLFCfb

IZTgs 1 - 1 GFCfb

BRYgs 3 - 1 CATfb

HAVgs 2 - 2 NEWfb

HOUgs 0 - 0 ANFfb

BRUgs 0 - 0 TPfb

FKDPgs 3 - 1 FTRfb

FKVZgs 0 - 2 FCHKfb

DBBgs 4 - 4 TLMfb

PODgs 5 - 0 ZİLfb

SKLgs 3 - 0 FKPfb

TANgs 0 - 0 MASfb

AAHgs 0 - 0 MLM fb

AFFgs 1 - 1 VSKAfb

JAMgs 4 - 1 DIFfb

BRAgs 0 - 2 MİDfb

BFgs 3 - 1 HOLfb

KFMRgs 0 - 4 ABfb

TARgs 1 - 3 LFAfb

BROgs 1 - 3 FAfb

SKOgs 2 - 2 VANfb

STRPgs 2 - 1 BRLEfb

SVLgs 3 - 2 MANfb

RİE IIgs 1 - 1 UGRfb

STPgs 0 - 1 STU(A)fb

ANNgs 5 - 1 BGLEfb

SKBgs 1 - 1 STJfb

PİNgs 0 - 0 WAGfb

SLZgs 0 - 0 SVKfb

SKgs 2 - 1 FCAfb

SVGgs 0 - 0 SVASfb

FCW(A)gs 6 - 1 WSGIIfb

FCKgs 0 - 0 SVWÖfb

VFBHgs 4 - 1 RWRfb

KIFgs 0 - 1 SCGfb

PK35gs 3 - 1 JAPSfb

NJSgs 0 - 2 PKKUfb

VIFKgs 0 - 2 KVfb

GBKgs 1 - 1 JBKfb

RWAHgs 2 - 1 SFLTfb

SCPMgs 2 - 1 HOMfb

BSCgs 0 - 2 WEBfb

GLA(A)gs 2 - 1 SVSfb

SVLgs 1 - 1 KÖL(A)fb

FKÖLgs 3 - 2 WSVfb

RWOgs 1 - 1 BG09fb

S04(A)gs 2 - 0 SVRfb

BFCDgs 6 - 2 BİSfb

VFBAgs 1 - 1 TeBefb

BA07gs 1 - 5 CZJfb

VFGHgs 0 - 2 ALTfb

FCLLgs 1 - 1 CFCfb

FCHgs 3 - 1 TSVESfb

OFCgs 3 - 0 HOF(A)fb

KSVHgs 1 - 1 FKPfb

M05(A)gs 2 - 6 SCF(A)fb

TRWKgs 0 - 0 STU(A)fb

FSVgs 1 - 0 FCGfb

FCAWgs 0 - 0 SSVUfb

SVEgs 5 - 0 TSVSMfb

BSCgs 1 - 4 TSVSfb

LDAgs 3 - 1 ADGRfb

WHDgs 2 - 1 HUSfb

RAMgs 2 - 1 SHAfb

CPCgs 1 - 3 CAPfb

CLAgs 0 - 0 FENfb

KPBSgs 1 - 4 MKSBfb

MKZP gs 0 - 2 ZKSRfb

SKRACgs 1 - 1 LKPMfb

RKSGgs 1 - 3 SKWSfb

PKOEgs 0 - 0 MKSCfb

OGgs 0 - 4 SLOfb

KSGPgs 0 - 2 GKSKfb

MKPS gs 2 - 1 HUKfb

PSMAgs 0 - 0 PESUfb

BALUgs 0 - 0 BHSfb

JFCgs 6 - 1 SELfb

gs 2 - 1 TERfb

KHIgs 1 - 2 VOLfb

MFKVgs 2 - 0 FCVMfb

MSAgs 1 - 3 HANfb

UHBRgs 2 - 2 MFKFfb

SLRgs 0 - 0 ODRfb

SFKgs 3 - 3 SİGfb

MOLgs 0 - 9 İSPfb

HUFCgs 0 - 0 YAUfb

RUFCgs 1 - 2 AUNfb

GBgs 0 - 0 KONfb

DENgs 0 - 0 TSfb

ALNYgs 2 - 0 KYSfb

BJKgs 1 - 1 ANTfb

EVEgs 5 - 2 WBAfb

LUFCgs 4 - 3 FULfb

MANUgs 1 - 3 CPFCfb

ARSgs 2 - 1 WHUfb

VLLgs 2 - 1 EİBfb

GETgs 1 - 0 OSAfb

CELgs 2 - 1 VAL fb

STUgs 2 - 3 FBfb

SGEgs 1 - 1 ABfb

BREgs 1 - 4 HERfb

UBgs 1 - 3 FCAfb

KÖLgs 2 - 3 HOFfb

BVBgs 3 - 0 GLAfb

FIOgs 1 - 0 TORfb

VERgs 0 - 0 ROM fb

RCLgs 2 - 1 BRDXfb

RENgs 1 - 1 ASMfb

KVOgs 3 - 1 OHLfb

EXMgs 0 - 1 AAGfb

WBEgs 2 - 4 RSCAfb

BNDgs 1 - 0 AKHfb

TUZgs 1 - 0 BALfb

AORDgs 0 - 2 BURfb

NOTFgs 0 - 2 CARfb

SWAgs 0 - 0 BCFCfb

NORgs 2 - 2 PNEfb

ROTgs 0 - 1 MILfb

MIDgs 1 - 1 BOURfb

BLRgs 5 - 0 WYCfb

RDGgs 2 - 0 BARSfb

SWFCgs 0 - 0 WATfb

LUTgs 2 - 1 DERfb

BRENgs 3 - 0 HTFCfb

AFCWgs 4 - 4 PLYfb

OXFgs 0 - 2 SUNfb

WİGgs 2 - 3 GILfb

BURTgs 2 - 1 ACCRfb

CAFCgs 1 - 3 DONfb

BRFCgs 0 - 2 IPSfb

BPFCgs 2 - 0 SWIfb

MKDgs 1 - 2 LINfb

PETgs 2 - 1 FLEfb

SHRgs 1 - 2 NRTHfb

HULgs 1 - 0 CREfb

CARLgs 2 - 0 SOUfb

CRAgs 1 - 0 SCUfb

STEVgs 3 - 0 OLDfb

MORgs 0 - 5 CAMfb

FGRgs 2 - 2 BRADfb

GRIgs 0 - 4 SCİfb

EXEgs 0 - 2 PVFCfb

NEWPgs 2 - 1 BARfb

LOFCgs 2 - 2 MANfb

HGgs 2 - 2 WALfb

TRAgs 0 - 3 CHELfb

COLgs 2 - 0 BWFCfb

CFAgs 1 - 1 TFCfb

FCSMgs 2 - 2 RDAFfb

LBCgs 0 - 0 ASCfb

GFgs 2 - 0 ACAfb

PFCgs 0 - 2 ASNLfb

PAUgs 0 - 1 EAGfb

SMCgs 0 - 0 CHAfb

USLDgs 1 - 0 VAFCfb

HACgs 0 - 1 CNFCfb

H96gs 2 - 0 KSCfb

SVSgs 3 - 2 SVDfb

FCWKgs 0 - 3 AUEfb

AZgs 1 - 1 PECfb

VITgs 2 - 0 ROTfb

PSVgs 2 - 1 EMMfb

FRSTgs 1 - 3 HEERfb

TOSgs 2 - 2 CAMfb

FCMgs 1 - 0 LBKfb

VIFgs 2 - 1 MFKfb

SAFFgs 2 - 0 MIFfb

TFFgs 1 - 1 ÖİSfb

JSIFgs 4 - 1 ÖIFfb

CDNgs 3 - 3 BOAfb

SCPgs 0 - 0 GVFCfb

FCPgs 0 - 1 SCBfb

DUTDgs 2 - 1 STMfb

KILgs 2 - 1 HAMfb

CELgs 3 - 2 LIVfb

STJgs 0 - 1 ROSCfb

USOgs 1 - 1 ZENfb

ROSgs 0 - 0 ROTfb

HIFKgs 2 - 2 IFKfb

FCINgs 0 - 1 SJKfb

İLVgs 1 - 1 HAKfb

CSgs 0 - 1 GAMfb

SAGgs 1 - 3 YFMfb

NGEgs 2 - 1 VISSfb

CERgs 1 - 2 KASHfb

SHONgs 0 - 3 SHIMfb

KSHWgs 1 - 1 SANFfb

CONgs 1 - 0 GFCfb

CNCgs 1 - 1 ACFfb

AMGgs 0 - 0 FFCfb

YNGBgs 2 - 1 FCZfb

FCLgs 2 - 1 FCLfb

SLZBgs 4 - 1 ALTfb

WSGSgs 1 - 1 LASKfb

SGgs 1 - 1 SKRfb

SVHgs 2 - 4 FCL fb

SHEgs 1 - 1 FINfb

FJOgs 1 - 1 AKUfb

SEAgs 3 - 0 LAFCfb

SPCgs 0 - 1 DALfb

AUFCgs 0 - 0 CHIfb

NENgs 0 - 0 NYCTfb

PFKOgs 0 - 2 FCVPfb

INHgs 1 - 1 DESfb

DKgs 3 - 1 FCLfb

SOKSgs 1 - 1 FCVCfb

CSUCgs 2 - 1 FCVLfb

VITEgs 1 - 1 BELfb

DBgs 2 - 1 EBGUfb

GORgs 1 - 3 TZfb

HNKGgs 2 - 2 NKIfb

GNKZgs 3 - 3 NKSBfb

FCBOgs 3 - 0 FKPfb

1FCSgs 0 - 0 1FKPfb

SFCOgs 0 - 0 DCBfb

FCBgs 1 - 4 FCVPfb

VFKgs 0 - 0 KYOfb

ALBgs 0 - 1 TKVfb

MYGgs 2 - 2 VVNfb

MYgs 0 - 2 GVKfb

FCRgs 3 - 2 MTHfb

JEFgs 2 - 1 FOFCfb

ZWGgs 1 - 2 AFUKfb

RNFYgs 2 - 1 TVfb

JUBgs 2 - 3 TSCfb

LGgs 4 - 2 FKSMfb

PSgs 1 - 0 WKSfb

LW gs 1 - 3 GZfb

BBSUgs 0 - 1 BRFCfb

SCAgs 1 - 1 HLGfb

HLSPgs 0 - 0 KNSfb

DCIgs 1 - 2 SELfb

BUCgs 0 - 2 JUNfb

ANYgs 1 - 2 JDFCfb

GYEgs 1 - 2 ANGfb

SVWgs 0 - 0 SCVfb

LBKgs 1 - 1 SBfb

HRgs 3 - 1 MSVDfb

FSVZgs 2 - 1 UHHfb

FCB(A)gs 2 - 2 TAMfb

SVMgs 1 - 3 TSVMfb

ÖSYRgs 1 - 0 FREfb

IFBgs 5 - 1 LULfb

NYKgs 1 - 1 KIHfb

KARgs 4 - 3 IFKBfb

VIFgs 4 - 0 TEGfb

ESKgs 1 - 1 LUNfb

LİNgs 6 - 0 KRSfb

OSKgs 2 - 1 TIFfb

IFKVgs 3 - 1 SKOfb

ATIKgs 4 - 0 QVİfb

TRSgs 3 - 0 LİNfb

MOTgs 1 - 3 TROfb

LBOIgs 0 - 0 UBKfb

BRATgs 0 - 0 FLOfb

MFKgs 1 - 3 FFKfb

KJELgs 2 - 2 KVAfb

SOTgs 1 - 1 BSKfb

AFKgs 3 - 1 NFKfb

VARgs 1 - 1 FLOfb

NECgs 0 - 1 PFCfb

MFCgs 2 - 3 DCAfb

LESgs 4 - 0 CHİfb

ANAgs 0 - 0 DTOfb

BPFCgs 0 - 1 EFCfb

12Ogs 3 - 1 CSAfb

CUDgs 1 - 0 AFCfb

CCDgs 0 - 1 MANfb

SPUgs 1 - 1 CALfb

CFCgs 0 - 1 CCfb

TTEgs 2 - 0 SEBfb

WHUgs 5 - 4 CFFCfb

BGOgs 2 - 1 QHfb

SDONgs 3 - 2 CLFCfb

USGgs 3 - 2 SERfb

KIFgs 2 - 4 HBKfb

SIFgs 3 - 1 EFBfb

VFFgs 3 - 1 SIKfb

FCSgs 5 - 2 FCCfb

KRIgs 3 - 1 XAMfb

AARgs 1 - 3 FCWfb

WLgs 2 - 0 OKSOfb

SNSgs 1 - 2 OSKOfb

ZSgs 1 - 2 LKSLfb

MZKSgs 1 - 0 GKSfb

GKSBgs 1 - 1 GKSTfb

TBBNgs 2 - 0 CWKRfb

CAPgs 0 - 6 SLBBfb

FCAgs 0 - 0 LSCfb

MAFgs 1 - 0 CAFVfb

FCPBgs 4 - 1 VIZfb

SCCgs 1 - 3 CDCPfb

SKAgs 0 - 0 FCBKfb

TOMgs 1 - 3 VGAfb

FCYKgs 0 - 0 FCTMfb

CHMgs 0 - 3 FCFVfb

SPM2gs 2 - 1 VELfb

NNOgs 3 - 0 FCSYfb

FKOgs 0 - 0 AKRfb

FCDBgs 1 - 0 TEKSfb

IOMgs 0 - 4 KSSfb

NEFgs 0 - 0 FCAVfb

CHYgs 2 - 1 KR(II)fb

TRNgs 3 - 2 FCNfb

FKPgs 2 - 2 SKFfb

SPTRgs 1 - 0 ZLTfb

RUZgs 4 - 0 ZEMfb

MİRgs 1 - 1 ROfb

CTNgs 0 - 1 MAGfb

ALCgs 2 - 0 CDTfb

RAYgs 2 - 1 SABfb

Sinan Zengin: Trabzonspor 15 Milyon Euro kazanacak

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin önemli açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios ile yaptıkları 5 yıllık iş birliği ile kulübe 15 milyon avro gelir getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sinan Zengin, yaptığı açıklamada, projenin hayata geçme süreciyle ilgili olarak, “Socios’un projesiyle karşılaşınca uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir alan olması dolayısıyla projeye çok hızlı adapte olduk. Trabzonspor un ilk üç harfi olan TRA’nın yanına getirdiğimiz Token ile ‘TRA Token’ ismiyle kulübümüzün ilk dijital varlığını oluşturduk. Oluşturduğumuz dijital varlığımızı da kripto para borsalarının hemen hemen tamamında taraftarlarımıza ve diğer yatırımcılarımıza arz edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu iş birliğinin taraftarla olan bağlarını da güçlendireceğine inandığını vurgulayan  Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, “Bunun yanında finansal ciddi getirileri de olacak. TRA Token olarak toplam 10 milyon adet arz gerçekleştireceğiz. İlk halka arz, satış fiyatımız 8 lira olacak. Tokenlarımızın tamamını bir seferde arz etmeyeceğiz. 22 Eylül’de ilk token arzımız olacak ve sadece 625 bin adet ile başlayacağız. Projenin dünyadaki uygulamalarına da baktığımızda benzer modelle ihraç yapıldığını, Barcelona’da, Madrid’de, Paris’te, Roma’da yapılan arzlarda fiyatların ilk arzdaki sabit fiyata göre çok daha yukarılara çıktığını görmekteyiz. 5 yılda bu arzların tamamını gerçekleştirip 15 milyon avro gibi bir Token satışı geliri hedefledik. Çok ciddi bir rakam. Büyük sponsorlukların yıllık bedelleri, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan ülke takımlarımızın elde edeceği rakamlar ortada. Dijital alanda yaptığımız atılımla elde edilecek gelir gerçekten de çok ciddi bir tutar. Umut ediyorum bunu başarabiliriz. Bunun yanında TRA Token sahibi olacak taraftarlarımız ve diğer yatırımcılarımız da çok yüksek bir gelir de elde edebilecekler.” şeklinde konuştu.

“Her açıdan heyecan verici bir proje”

Anlaşmanın 4+1 yıllık olduğunu hatırlatan Sinan Zengin, projenin detaylarını ise şöyle anlattı:

“Dijital dünyanın insanların gözünde biraz hayali olduğu yönünde bir algısı var. Yaptığımız TRA Token çalışması, o olumsuz algıyı bir nebze ortadan kaldırabilecek bir proje. İnsanlara somut bir şey sunuyoruz. Bu projeyle taraftarlarımıza kulüpleriyle interaktif bir iletişim kurma imkanı sağlıyoruz. Sunacağımız bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan anketlerde ne kadar çok TRA Token sahibiyseniz, o kadar çok oylama gücünüz olacak. Mesela ilk bağlayıcı anketimiz bu sezon takım otobüsünde yapacağımız giydirme. Seçenekleri belirledik, ajansımızı çalıştırdık ve TRA Token sahiplerine sunmak üzere hazırladık. Maçlar seyircili oynansaydı, kombine ve iç saha bilet fiyatı belirleme gibi Socios tarafından da fantastik bulunan bağlayıcı anketler sunacaktık. İleride maçların taraftarlı oynanması durumunda bir tane ya da birkaç tane iç saha maçımızın bilet fiyatını TRA Token sahiplerine tespit ettireceğiz. Bu sayede taraftarlarımız hem dijital dünyadaki varlığımıza yatırım yapmış olacaklar hem dünyanın neresinde olursa olsun kulüpleriyle interaktif bir halde olacaklar hem de kulübün kararlarına etki edecekler. Her açıdan heyecan verici bir proje.”

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, taraftarların bu ürüne nasıl ulaşacaklarıyla ilgili olarak ise, “Socios.com ve kripto para borsalarının birçoğunda listelenecek tokenları taraftarlar, yatırımcılar, bu sitelerden girip çok rahatlıkla satın alabilecek. Telefon ve internet üzerinden rahat bir şekilde alabilecek. Birçok taraftarımız KAP ve Socios duyurusu ile projeyi duydu. Bu nedir, ne yapacağız, bu nereden çıktı gibi kafalarında bir takım bilinmezlikler var. Önümüzdeki günlerde Socios ile bir tanıtım videosu ve açıklamalar paylaşacağız. TRA Token, taraftarlarımızın çok basit bir uygulama ile kolaylıkla edinebilecekleri bir dijital varlık.” şeklinde görüş belirtti.

“Kulübün hayatına giriyorsunuz, doğrudan kararlara etki ediyorsunuz”

Taraftarın bu yeni iş birliğine büyük destek vereceklerine inandıklarının altını çizen Sinan Zengin şöyle devam etti:

“Kulübüyle çok ilgili bir taraftar kitlesine sahibiz. Dijital dünyada da çok güçlü bir farkındalık oluşturacaklarını, çok ilgili olacaklarını düşünüyorum. Dijital tarihimizi de taraftarlarımızla birlikte yazmaya başlayacağız. Bugüne kadarki uygulamalardan çok farklı bir uygulama. Kulübün hayatına giriyorsunuz, doğrudan kararlara etki ediyorsunuz. Kulübün her türlü etkinliğinden yararlanıyorsunuz, avantajlar sağlıyorsunuz. Eski tarz uygulamalardaki avantajlara ek olarak iki önemli hakka sahip olacaklar. Birincisi token sahipleri aynı zamanda dijital birer kripto para yatırımcısı olacak, ikincisi de taraftarı oldukları kulüplerinin kararlarında belirleyici olacaklar. Taraftarımız kulübüne en ilgili taraftar kitlesi. Bu çalışmayla ilgilerini çok daha fazla arttıracaklar. ‘Bize her yer Trabzon’ sloganımız var, dünyanın neresinde olursa olsun tüm taraftarlarımız bu proje ile kulübüne çok daha yakın olacak.”

sinan zengin

Sinan Zengin

Sinan Zengin, “Taraftarların tercih hakkı ileride oyuncu transferinde etkili olma gibi bir boyuta da taşınabilir mi?” sorusuna ise, “Dijital dünyadaki gelişmeler hayatımızı çok hızlı bir şekilde kaplamaya başladı. Bunu kabul etmeliyiz ve bu dünya için hazırlıklı olmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda belki kulüplerin işleyişi ve kaideleri yeni baştan dijital dünyaya uygun bir şekilde dizayn edilecek. Şu an için fantastik olabilir ama böyle bir şey olmaz diyemem. Bu dünya, tüm hayatımızı değiştirebilir. ‘Kulüp bir oyuncu transfer edecek ve bunun seçimini token sahiplerine bırakacak’ bu şu an için zor gözükse de saçma diyemiyorum. Şu an için uygulama şansı olmayabilir ama ileride buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Bunlar tokenların değerlerini inanılmaz boyutlara yükseltebilir. Düşünebiliyor musunuz, sizin tokenınız var ve kulübünüze alınacak oyuncuya karar veriyorsunuz. O tokena ilgiyi, erişebileceği fiyatları düşünün. Çok enteresan yerlere evrilebilir. Kripto para dünyası, coinler, tokenlar başlı başına inovatif bir durum olmakla beraber, bunları taraftar tokenla beraber somutlaştırıp ayrı bir boyut kazandırmak ekstra inovatif bir boyut. Bu nedenle Alex Dreyfus’u tebrik etmek gerek.” değerlendirmesinde bulundu.

Ekimde yeni bir proje

Sinan Zengin son olarak, ekim ayında çok önemli bir yeni dijital adıma daha imza atacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

“Socios ile yaptığımız TRA Token çalışmasının dışında, dijital dünyada yaklaşık 1-2 yıldır yürüttüğümüz başka bir çalışma daha var. İsmini şimdi söylemeyeyim, gizli kalsın. Token arzından hemen sonra zannediyorum ekim ayının ilk haftası o çalışmamızı da tüm taraftarlarımıza, yatırımcılara sunmuş olacağız. Bu gerçekten Türkiye’de ilk olacak, spor kulüpleri içerisinde de ilk olacağını düşünüyorum. Dünya üzerinde şu an yok diye biliyorum. Çok yeni bir şey, yeni bir proje, ilk defa olacak bir şey. Yine dijital dünyanın getirdiği bir gelişmeyi değerlendirerek ortaya çıkardığımız bir çalışma olacak.”

tra token

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Milli judocu Kayra Sayit: “Dünya sıralamasında 5. sıradayım”

Hızlı Yorum Yap

0 0 0 0 0 0
Yazarlar
Video
Galeri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Spor61.Net'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Spor61.Net'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.