FKRSgs 4 - 2 RADfb

CUKgs 4 - 0 MACfb

BCKTgs 3 - 0 SPSfb

FKJIgs 1 - 1 ZCAfb

MLDgs 0 - 4 FKCZfb

SEBgs 2 - 1 SABfb

KFKgs 2 - 3 ZİKfb

NKTZgs 3 - 1 NKMfb

NDGgs 2 - 0 NKAKfb

TUVİgs 1 - 1 FCKfb

PLİgs 4 - 1 JKTKfb

CDNgs 2 - 2 OREfb

MUSgs 2 - 1 GCFCfb

FKOgs 1 - 4 FKBfb

FKVgs 2 - 1 FKRBfb

TARgs 0 - 0 TOBfb

NAVgs 0 - 0 NASfb

OLMgs 2 - 1 QZLfb

QNAgs 2 - 2 TTHAfb

HCMCgs 5 - 1 NAMfb

VİT FCgs 1 - 0 SFCfb

TQNgs 2 - 2 BINGfb

SLNAgs 2 - 0 HAGLfb

THNgs 1 - 2 fb

DANgs 1 - 0 XHPfb

DMAgs 1 - 0 COMfb

SLFCgs 2 - 0 IZTfb

CEFgs 1 - 1 UWICfb

PNBTgs 1 - 5 BALfb

FTUgs 0 - 1 BRYfb

PROSgs 1 - 1 FCTfb

FTRgs 0 - 5 FCVJfb

SKLgs 1 - 0 FCGVfb

UNLgs 1 - 1 MFKCfb

PJKVgs 1 - 0 FCMAfb

LTIIgs 1 - 0 FCNfb

TJKTgs 1 - 5 PAMfb

SLTgs 2 - 0 KORfb

MFKDgs 1 - 0 FKKOfb

PODgs 1 - 2 TLMfb

SKLgs 1 - 1 PUCfb

TANgs 0 - 1 AAHfb

LCCgs 1 - 0 GİEfb

VİPgs 2 - 2 LEGSfb

CVSgs 0 - 1 VİBfb

SYDgs 2 - 3 JAMfb

VSKAgs 0 - 1 HOLfb

DIFgs 0 - 0 BFfb

MİDgs 5 - 0 NAEfb

B93gs 3 - 2 BRAfb

VANgs 2 - 0 AVAfb

FAgs 0 - 0 SLAfb

SKOgs 3 - 0 TARfb

LFAgs 6 - 3 BROfb

NJSgs 3 - 3 KULfb

PEPgs 3 - 1 KIFfb

S04(A)gs 1 - 2 SVSfb

SVLgs 0 - 3 RWESfb

FKÖLgs 1 - 1 KÖL(A)fb

F95(A)gs 6 - 0 SFLTfb

GLA(A)gs 5 - 1 WSVfb

SVRgs 1 - 0 BG09fb

RWOgs 0 - 1 HOMfb

RWAHgs 2 - 4 SCWfb

VFBAgs 3 - 2 ZFCMfb

VFGHgs 0 - 0 SVLfb

CZJgs 2 - 0 FSVLfb

SVBgs 2 - 1 TeBefb

VBgs 3 - 2 BSGCLfb

KSVHgs 0 - 1 FCHfb

FCBAgs 3 - 1 M05(A)fb

TSVESgs 1 - 2 SVEfb

STU(A)gs 1 - 1 FSVfb

ADGRgs 0 - 1 ASGfb

LMOgs 0 - 0 CNFfb

LP(A)gs 1 - 3 KSGPfb

MKSCgs 2 - 0 KPBSfb

GKSKgs 2 - 2 MKPS fb

MKSBgs 0 - 1 SKRACfb

SLOgs 2 - 0 MKZP fb

PAHgs 2 - 1 KDHfb

SELgs 3 - 3 fb

VİKgs 4 - 1 SFKfb

MFKFgs 0 - 0 SLRfb

ODRgs 3 - 2 ZLNBfb

HANgs 1 - 1 SLVK Bfb

TEMgs 3 - 1 BARNfb

ASAgs 1 - 5 KHOfb

AWAgs 1 - 1 KTRfb

KYSgs 1 - 3 BŞBEfb

HTYgs 1 - 0 KSMfb

GÖZgs 2 - 2 GFKfb

TSgs 3 - 1 YMSfb

BHAgs 2 - 3 MANUfb

CPFCgs 1 - 2 EVEfb

WBAgs 3 - 3 CHEfb

BURNgs 0 - 1 SOTfb

ALAgs 0 - 0 GETfb

VAL gs 1 - 1 HUEfb

ELCgs 0 - 3 RSOfb

BETgs 2 - 3 RMAfb

FCAgs 2 - 0 BVBfb

GLAgs 1 - 1 UBfb

M05gs 1 - 4 STUfb

ABgs 1 - 0 KÖLfb

LEVgs 1 - 1 RBLfb

S04gs 1 - 3 BREfb

TORgs 2 - 4 ATAfb

SAMgs 2 - 3 BVfb

CAGgs 0 - 2 LAZfb

INTgs 4 - 3 FIOfb

ASSEgs 0 - 3 RENfb

OMgs 1 - 1 FCMfb

KFCOgs 3 - 2 WBEfb

KVMgs 2 - 0 STVVfb

AAGgs 2 - 3 OHLfb

ÜMRgs 1 - 3 İSTfb

BURgs 1 - 2 GRSfb

AKHgs 2 - 0 BALfb

WATgs 1 - 0 LUTfb

WYCgs 0 - 2 SWAfb

QPRgs 1 - 1 MIDfb

CARgs 1 - 2 RDGfb

DERgs 0 - 4 BLRfb

MILgs 1 - 1 BRENfb

BCFCgs 1 - 1 ROTfb

PNEgs 0 - 1 STKfb

BARSgs 0 - 0 COVfb

FLEgs 0 - 1 AFCWfb

ACCRgs 1 - 4 OXFfb

NRTHgs 0 - 2 HULfb

GILgs 2 - 0 BPFCfb

DONgs 4 - 1 BRFCfb

SWIgs 4 - 2 BURTfb

PORgs 1 - 2 WİGfb

CREgs 2 - 0 MKDfb

SUNgs 1 - 0 PETfb

PLYgs 1 - 1 SHRfb

IPSgs 2 - 0 RAFCfb

SOUgs 1 - 2 MORfb

CHELgs 0 - 0 GRIfb

SCİgs 0 - 0 FGRfb

OLDgs 2 - 3 CRAfb

BARgs 1 - 1 COLfb

BRADgs 2 - 1 STEVfb

MANgs 1 - 2 EXEfb

SCUgs 1 - 0 CARLfb

CAMgs 0 - 0 TRAfb

BWFCgs 0 - 2 NEWPfb

PVFCgs 0 - 0 HGfb

BREgs 1 - 1 ASCfb

CCgs 0 - 0 VES fb

LECgs 0 - 0 PORfb

PESgs 0 - 0 CHIfb

USSgs 1 - 1 REGfb

FROgs 0 - 2 EMPfb

FBCVgs 1 - 0 VIC fb

TFCgs 3 - 1 AJAfb

CNFCgs 2 - 2 PFCfb

VAFCgs 1 - 0 SMCfb

ASCgs 0 - 0 PAUfb

CHAgs 2 - 1 LBCfb

ASNLgs 0 - 1 HACfb

ACAgs 1 - 1 FCSMfb

EAGgs 1 - 0 GFfb

RDAFgs 2 - 1 USLDfb

BTSVgs 0 - 0 HOLKfb

SVDgs 0 - 0 JRBfb

FDgs 1 - 0 FCWKfb

PECgs 4 - 0 ROTfb

FRSTgs 3 - 3 AZfb

HEERgs 1 - 0 VVVfb

AJXgs 2 - 1 VITfb

NACgs 2 - 1 PSV(A)fb

FCMgs 1 - 0 RFCfb

MFKgs 0 - 1 SDJFfb

SIFgs 0 - 0 SAFFfb

ÖSKgs 2 - 1 SİRfb

NRBgs 0 - 2 DEGfb

IKBgs 1 - 2 ÖIFfb

VSKgs 2 - 2 JSIFfb

HBKgs 2 - 0 LSKfb

CSMgs 2 - 1 CDTfb

SLBgs 2 - 0 MFCfb

BOAgs 0 - 2 FCPfb

LIVgs 2 - 0 STJfb

STMgs 0 - 1 KILfb

HAMgs 1 - 1 DUTDfb

FTAMgs 0 - 2 FCSMfb

ZENgs 6 - 0 UFAfb

SOCgs 1 - 1 FCKfb

NGEgs 3 - 1 SHIMfb

URDgs 0 - 2 YOKfb

VISSgs 4 - 0 CSfb

BFCgs 1 - 2 CRBfb

ACFgs 0 - 0 AMGfb

CRUgs 0 - 1 AVAfb

FFCgs 2 - 2 GFCfb

CSAgs 3 - 2 JUVfb

ECVgs 3 - 1 OFCfb

FCSgs 0 - 0 YNGBfb

FCZgs 2 - 2 FCLfb

ALTgs 0 - 2 WSGSfb

RIEgs 1 - 3 SLZBfb

SKNgs 1 - 2 SKRfb

ALUgs 0 - 1 SPfb

SKUAgs 3 - 3 FCDfb

WATgs 1 - 0 SLIfb

STPgs 2 - 0 SHEfb

NSCgs 1 - 0 HOUfb

SR IIgs 2 - 5 UCDfb

KPVgs 0 - 1 VPSfb

MPOgs 1 - 1 MPfb

KAJgs 0 - 0 MYPAfb

GNIgs 2 - 1 KERfb

FCMgs 0 - 4 DKfb

FCVPgs 0 - 0 FCMfb

PFKOgs 4 - 1 SKDfb

FCACgs 2 - 0 CSGMfb

FCVCgs 4 - 1 FCAPfb

PSEgs 4 - 0 MTKfb

BMTEgs 0 - 0 FTCfb

ZTEgs 3 - 1 DVTKfb

EBGUgs 1 - 1 ISLfb

GORgs 1 - 1 SMfb

TZgs 0 - 1 NGfb

BATEgs 2 - 4 DBfb

NKIgs 1 - 0 SİBfb

NKOgs 2 - 1 HNKGfb

FCZgs 0 - 1 SKSOfb

FTKgs 2 - 1 FCBOfb

MFKKgs 0 - 0 FKMBfb

SKSPgs 3 - 0 1FCSfb

SSBgs 3 - 1 FSEfb

ALBgs 1 - 1 VFKfb

KYOgs 2 - 4 OMIfb

TKVgs 1 - 1 MYGfb

EHMgs 0 - 0 ZWGfb

KSCgs 2 - 2 KSRCfb

LGgs 4 - 0 PBBfb

JBgs 0 - 1 KMZLfb

CDHgs 1 - 1 LASEfb

CCLgs 0 - 0 ANTfb

EVEgs 2 - 2 CDUCfb

TYFCgs 1 - 0 BRFCfb

JLgs 1 - 3 GHZfb

SİCgs 1 - 3 CYAfb

LEİgs 3 - 0 AFTfb

LFgs 2 - 4 VKOfb

THRgs 0 - 3 IBVfb

THOgs 0 - 2 FRMfb

ANYgs 0 - 0 BUCfb

SUWgs 1 - 0 SELfb

HFCgs 0 - 2 INGfb

SBgs 2 - 0 HRfb

TSVMgs 1 - 1 FCMfb

SCVgs 3 - 0 FCB(A)fb

VKÖLgs 0 - 2 SVWfb

MSVDgs 1 - 1 FSVZfb

ÖSYRgs 1 - 2 VIFfb

TRSgs 1 - 0 MOTfb

KRSgs 3 - 0 QVİfb

ETFgs 2 - 0 AIFfb

FLOgs 2 - 1 KJELfb

FLOgs 0 - 1 EIKfb

ASKgs 5 - 3 FLAfb

BSKgs 1 - 1 BFKfb

NFKgs 2 - 1 NFKfb

AHLgs 5 - 4 ASHAfb

PAKHgs 2 - 1 ESTfb

PFCgs 3 - 3 QFCfb

FCJgs 0 - 1 ATLfb

JACgs 2 - 0 LESfb

CDOCgs 2 - 0 ANAfb

GUAgs 3 - 3 12Ofb

SPBgs 1 - 1 CCDfb

UTCgs 3 - 0 CCfb

FCCSgs 0 - 1 CALfb

EMDBgs 0 - 1 MANfb

RWDMgs 3 - 1 USGfb

SIKgs 0 - 2 FAfb

FCWgs 3 - 1 FCTfb

SLOgs 2 - 1 KRIfb

KSMLgs 1 - 1 KKfb

GKSLgs 2 - 1 RKSRfb

SCCgs 2 - 1 VSCfb

SENgs 0 - 2 SPTRfb

FCNgs 3 - 0 SKFfb

ZEMgs 2 - 0 FKPfb

ZLTgs 4 - 0 ZILfb

SLBRgs 5 - 0 RUZfb

ŞANgs 0 - 8 SFKfb

ERZRgs 2 - 1 KMSfb

GÜMgs 1 - 0 İNGfb

ZNGKgs 2 - 1 NAFKfb

HACgs 2 - 1 EGVSfb

SRYgs 1 - 1 AAFfb

MFKgs 6 - 1 KOCfb

UUŞKgs 3 - 1 ANKDfb

ELZgs 1 - 1 SBLDfb

VFKgs 0 - 0 KIRKfb

PZRgs 1 - 3 TİYfb

MFKgs 0 - 1 TRGfb

BBBgs 4 - 1 KASfb

SKRYgs 1 - 1 EYPfb

KBSgs 1 - 0 ASSfb

PNDKgs 4 - 0 KDKfb

ARHgs 2 - 2 YLVSfb

BPSgs 3 - 1 ISPSfb

ÇARŞgs 1 - 1 EKFKfb

SOMgs 1 - 0 GÖLfb

ŞİYgs 2 - 1 OSMfb

İÇİgs 3 - 0 ERBfb

1954gs 1 - 1 AKESfb

KOZgs 0 - 1 DÜZfb

KBAgs 2 - 0 SUBLfb

BRGBgs 0 - 0 68YABfb

MDFgs 1 - 0 KBLDfb

MUĞgs 0 - 1 ORFKfb

SLVgs 0 - 2 BRYfb

ZARgs 2 - 2 LPAfb

LOGgs 1 - 1 CTNfb

MAGgs 1 - 0 ALCfb

SPOgs 2 - 0 GIRfb

FUEgs 1 - 0 ALBfb

Çaykur Rizespor, teknik direktörülük görevine getirdiği ile sözleşme imzaladı

Çaykur Didi Stadı’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Kartal, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Kartal, Stjepan Tomas’ı tanıdıklarını belirterek, “Bize yabancı değil. Okan Buruk’un yardımcısı olarak burada başarılı bir dönem geçirdi. Vermiş olduğumuzun doğru bir karar olduğu düşüncesindeyiz. İnşallah bu seneyi güzel bir şekilde geçireceğiz. Biz son derece inanıyoruz.” dedi.

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi

Güzel bir dönem geçireceklerini inandıklarını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

“Bu sene iyi niyetli başlayarak geçen yılki sıkıntıları çekmeden bir sezon çıkartacağız. Hep birlikte sahip çıkacağız. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde olacağız. Hocamızla bütünlük içinde beraber olacağız. Şehirle bütünleşeceğiz. Bu konuda basının rolü çok büyüktür. Bizi de yeri geldiğinde uyarın. Hepimiz bu takımın bir ucundan tutmak zorundayız. Yukarıya doğru iteceğiz. Aşağıya doğru çekmek yok. İçimizde bizi aşağıya doğru çekmek isteyenler var. Ben önemsemiyorum. Bizim yaptığımız iş iyi olacak. Hesabını veremeyeceğimiz hiç bir iş yapmayacağız.”

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi

Kartal, Tomas hocanın kendilerine hiç problem çıkartmadan sözleşmeye imza attığına işaret ederek, “Hedefimiz yine üst sıralar, ilk beşe girmek için buradayız. Ama sorunlar çıkıyor, yanlışlar, sakatlıklar oluyor. Bazen istediklerimiz olmuyor. Geçen yılki bütçe kadar bir bütçe transfere ayırdık. Çok fazla bütçe ayırarak futbolcu alacak gücümüz yok. Gerekli planlamalar için sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile hocamız çalışıyor.” diye konuştu.

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi

Sözleşmede bir süre maddesi olmadığını aktaran Kartal, “Hocamız çalışmak istediği sürece burada kalacak, biz de kendisi ile çalışmak istediğimiz kadar burada kalacak. Bu on yıl da olabilir. Yeter ki başarılı olalım. Bu yüzden iyi niyetli olarak biz sözleşme süresi belirlemedik.” ifadesini kullandı.

Kartal, bir gazetecinin Fenerbahçe’de oynayan Vedat Muriç ile ilgili sorusuna, “Yapılan bir sözleşme var. Sözleşme neticesinde bize ödenen bedel düşüldükten sonra bize kalan yüzde 15’tir. Fenerbahçe’nin futbolcusudur. Tasarrufu ondadır.” yanıtını verdi.

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi

Stjepan Tomas’ın görüşleri

Stjepan Tomas ise Çaykur Rizespor’a gelmesinde emeği geçen başkan ve yönetime teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Ben burada yabancı değilim. Geçen yıl Okan Buruk hocayla burada güzel günler yaşadık. Çok güzel bir çıkış yakaladık. Yine doğru planlama, doğru kararla ve çalışmalarla çok güzel işler yapacağız. Bu sene bizim için çok önemli. Başlangıç benim için de çok önemli. Buraya yabancı değilim. Herkesi tanıyorum. Benim kafamda ofansif oyun var. Daha iyi işler yapmak için buradayız. Bu yıl benim birikim, tecrübelerimle transfer yaparak başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda yedi sekiz oyuncu var. İyi bir kamp yaparak sezona hazırlanacağız. Sözleşmesi biten, dönmeyen oyuncular var. 7-8 yabancı, 5-6 Türk oyuncu alarak sezona başlamayı planlıyoruz. Bu oyuncular arasında geri dönen, sözleşmesi biten oyuncular da olacak.”

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Basketbolda liglerin başlama tarihi belli oldu

Hızlı Yorum Yap

0 0 0 0 0 0
Yazarlar
Video
Galeri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Spor61.Net'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Spor61.Net'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.