PORgs 0 - 0 BALYfb

CRUgs 2 - 0 GLNTfb

LARgs 2 - 1 GLNVfb

CARgs 1 - 3 WARfb

LINFgs 2 - 0 CLIfb

VOJgs 1 - 0 MACfb

PARgs 1 - 0 CUKfb

KFKgs 0 - 0 SEBfb

NKDgs 1 - 1 FCKfb

NKAKgs 1 - 2 NDMfb

LGAgs 1 - 1 MSWfb

CTCgs 2 - 2 OPİfb

TSHKgs 1 - 1 AMZfb

MUNgs 1 - 1 MSFCfb

OLMgs 0 - 0 TECfb

DCUgs 1 - 0 MUSfb

OREgs 1 - 1 DELFfb

FKRBgs 2 - 1 TUZCfb

FKVgs 2 - 0 FKOfb

CAEgs 2 - 2 ESTfb

CVDgs 1 - 1 DRİEfb

GYEgs 2 - 3 CASfb

CANCgs 2 - 5 ALVfb

DMAgs 2 - 0 SACfb

IZTgs 0 - 1 DEAfb

PNBTgs 6 - 0 CATfb

UWICgs 1 - 1 BALfb

BRYgs 6 - 3 FTUfb

HAVgs 1 - 1 CEFfb

TRPKgs 1 - 2 DNBTfb

DNTFgs 1 - 0 SAMfb

TRFgs 1 - 1 GUFfb

LCSgs 5 - 2 BKFfb

TPgs 2 - 4 YLIfb

HOUgs 0 - 1 ANFfb

UNLgs 0 - 0 SKLfb

PROSgs 2 - 2 FTRfb

FCHKgs 0 - 0 FKVfb

MFKCgs 1 - 0 FCGVfb

SLVgs 2 - 1 BLAfb

FKVZgs 1 - 1 FCVJfb

FKKOgs 0 - 1 FKPfb

KORgs 0 - 0 SKLfb

PUCgs 1 - 0 SLTfb

USBgs 0 - 0 NAHDfb

JSSgs 2 - 2 UALfb

ESEgs 1 - 1 RCRfb

ACHgs 1 - 0 WWATfb

ACRSgs 4 - 0 GİEfb

FCPVgs 0 - 0 LIVfb

MODgs 1 - 0 FRMfb

MATgs 1 - 3 ASGfb

LEGSgs 0 - 1 CESfb

PAGgs 0 - 1 BARfb

PCFgs 1 - 1 DEPfb

SGBgs 0 - 1 OVİfb

CVDgs 2 - 1 MARfb

BUFCgs 1 - 0 NUMfb

RUIgs 1 - 1 ARCfb

LARgs 2 - 2 ATHfb

MUTgs 0 - 0 HARfb

ESBgs 1 - 0 CORfb

AUEgs 1 - 1 CFLNfb

VBgs 5 - 0 LVBfb

RECgs 6 - 0 CDMfb

SFCDgs 2 - 1 RBLfb

RMCgs 2 - 2 IDMfb

VLRgs 2 - 0 SOCfb

SCPMgs 1 - 2 GLA(A)fb

RWAHgs 1 - 1 BG09fb

BSCgs 3 - 3 WSVfb

SVLgs 1 - 0 SVRfb

BVB(A)gs 5 - 1 SVSfb

RWESgs 3 - 1 KÖL(A)fb

DOWgs 1 - 2 BATfb

HWgs 3 - 1 CLSFfb

HNGgs 0 - 3 DUHfb

HRDgs 0 - 2 ALBfb

BRAIgs 0 - 0 OCTfb

CTWNgs 2 - 2 SLOfb

BSTNgs 0 - 2 CHOfb

LMNgs 1 - 1 GATfb

GUIgs 1 - 3 BTNfb

KETgs 2 - 1 BSTfb

YORgs 2 - 1 CHESfb

FCgs 2 - 0 TELfb

STOgs 3 - 1 CASfb

STHPgs 1 - 1 ALFfb

SSJgs 3 - 1 ASGfb

JCSRCgs 0 - 0 CSHfb

WHDgs 1 - 0 AQAfb

FCMgs 1 - 2 RAMfb

MKZP gs 1 - 3 SWRfb

PKOEgs 1 - 2 RKSGfb

KPBSgs 1 - 0 SKRACfb

MKPS gs 1 - 2 SKWSfb

KSGPgs 1 - 1 LKPMfb

gs 0 - 2 RBEfb

RPOZgs 1 - 1 MCOfb

OSAgs 4 - 3 DEJfb

DHgs 4 - 3 AHLfb

ALBgs 1 - 1 ATAfb

AFAgs 1 - 1 ANfb

NEUgs 2 - 0 EBCfb

AAHgs 4 - 3 EGEfb

USFLgs 2 - 0 BARNfb

PMOTgs 5 - 0 CDSfb

KHFCgs 0 - 2 ASJfb

AAİgs 0 - 1 AJMfb

AWAgs 2 - 4 ANAfb

FUJgs 0 - 1 AWASfb

GBgs 2 - 1 ALNYfb

GÖZgs 1 - 1 KYSfb

YMSgs 1 - 1 İBFKfb

KONgs 2 - 0 BŞBEfb

GSgs 3 - 0 HTYfb

BURNgs 1 - 1 EVEfb

MCFCgs 2 - 0 FULfb

WHUgs 1 - 3 MANUfb

CHEgs 3 - 1 LUFCfb

LEVgs 3 - 0 GETfb

SEVgs 0 - 1 RMAfb

ATLgs 2 - 0 VİDfb

CADgs 2 - 1 FCBfb

SGEgs 1 - 1 BVBfb

FBgs 2 - 2 GLAfb

ABgs 2 - 1 M05fb

KÖLgs 2 - 2 WOLfb

FCBgs 3 - 3 RBLfb

SPEgs 1 - 2 LAZfb

JUVgs 2 - 1 TORfb

INTgs 3 - 1 BOLfb

RENgs 0 - 2 RCLfb

MHSCgs 1 - 3 PSGfb

WBEgs 2 - 0 EXMfb

OHLgs 2 - 1 CERfb

CBKVgs 1 - 0 STVVfb

GRSgs 2 - 0 ESKfb

MNMgs 1 - 1 BNDfb

BOLgs 1 - 0 ALTfb

RDGgs 2 - 0 NOTFfb

HTFCgs 2 - 0 QPRfb

PNEgs 2 - 2 WYCfb

COVgs 3 - 1 ROTfb

STKgs 1 - 0 MIDfb

MILgs 0 - 1 DERfb

SWAgs 2 - 0 LUTfb

BRENgs 2 - 2 BLRfb

BRISgs 0 - 1 BCFCfb

NORgs 2 - 1 SWFCfb

WATgs 0 - 1 CARfb

GILgs 2 - 0 SWIfb

PLYgs 1 - 2 IPSfb

AFCWgs 2 - 4 BRFCfb

SHRgs 1 - 1 CAFCfb

PORgs 2 - 0 PETfb

NRTHgs 0 - 2 DONfb

BURTgs 1 - 1 CREfb

ACCRgs 2 - 1 MKDfb

SUNgs 0 - 1 WİGfb

FLEgs 0 - 1 BPFCfb

OXFgs 1 - 1 HULfb

RAFCgs 0 - 2 LINfb

SCUgs 2 - 0 LOFCfb

CAMgs 1 - 2 OLDfb

MANgs 3 - 3 CRAfb

BARgs 0 - 1 SCİfb

NEWPgs 2 - 1 MORfb

CHELgs 5 - 3 EXEfb

STEVgs 0 - 0 SOUfb

BRADgs 0 - 1 CARLfb

HGgs 0 - 1 FGRfb

TRAgs 1 - 3 WALfb

BWFCgs 3 - 6 PVFCfb

COLgs 2 - 1 GRIfb

FROgs 3 - 2 CHIfb

USSgs 1 - 0 CITfb

CRMgs 2 - 1 VES fb

SPALgs 4 - 0 PSAfb

LECgs 2 - 2 FBCVfb

REGgs 2 - 1 BREfb

ESTCgs 2 - 1 PFCfb

USLDgs 2 - 0 LBCfb

AJAgs 6 - 0 CNFCfb

FCSMgs 1 - 1 ASNLfb

RDAFgs 1 - 2 ASCfb

CFAgs 3 - 0 PAUfb

SMCgs 1 - 1 GFfb

CHAgs 1 - 2 VAFCfb

TFCgs 2 - 2 EAGfb

HSVgs 0 - 1 H96fb

OSBgs 1 - 2 KSCfb

GFgs 0 - 1 FCHfb

BTSVgs 2 - 1 STPfb

RKCgs 3 - 2 VVVfb

FRSTgs 3 - 2 WILfb

AJXgs 1 - 2 FCTfb

PECgs 2 - 1 VITfb

AZ(A)gs 0 - 1 TOSfb

PSV(A)gs 1 - 1 RJCfb

VBgs 0 - 2 FCMfb

LSKgs 0 - 3 DEGfb

AKRgs 1 - 1 JSIFfb

TFFgs 2 - 4 HBKfb

GIFSgs 0 - 1 IKBfb

VSKgs 2 - 1 ÖIFfb

ÖİSgs 1 - 1 UFCfb

VGSCgs 1 - 0 PSCfb

MFCgs 1 - 1 GVFCfb

FCFgs 2 - 2 SCPfb

FCPgs 4 - 3 CDTfb

LIVgs 2 - 0 DUTDfb

HAMgs 1 - 0 KILfb

MOTgs 0 - 3 HIBSfb

STMgs 1 - 1 ABEfb

ALATgs 0 - 2 AYRfb

RAIgs 2 - 2 DUNFfb

GRMgs 0 - 2 HRTSfb

DUNgs 1 - 0 ARBfb

FCLMgs 3 - 1 FCRKfb

FCSMgs 5 - 1 FTAMfb

FCKgs 5 - 0 ROTfb

ZENgs 5 - 1 USOfb

SHIMgs 2 - 2 KAWfb

CSgs 1 - 3 CERfb

KSHWgs 0 - 1 NGEfb

YOKgs 1 - 1 SAGfb

ATRgs 2 - 2 ARFCfb

OLYgs 4 - 1 VNFCfb

BFRgs 0 - 1 CRFfb

SFCgs 2 - 2 PALfb

ECVgs 2 - 3 CONfb

AAPPgs 2 - 1 PARfb

JUVgs 1 - 1 ACFfb

FCBgs 1 - 0 SFCfb

FAKgs 0 - 4 SGfb

ALTgs 0 - 4 SKNfb

ADMgs 1 - 0 SLZBfb

FCDgs 0 - 0 FAK(A)fb

FCL gs 0 - 1 SKVSfb

FCLgs 1 - 1 INHfb

FCSDgs 5 - 1 FCMfb

FCMgs 1 - 2 DKfb

SOKSgs 2 - 2 FCBfb

FCSB gs 3 - 0 UTAAfb

ZTEgs 3 - 0 MSEfb

DVTKgs 1 - 3 FTCfb

PAFCgs 0 - 0 VRDfb

NKOgs 1 - 0 VARfb

LOKZgs 0 - 0 SİBfb

FCBgs 1 - 1 FKPfb

SFCOgs 1 - 2 FCBOfb

SKSOgs 1 - 1 1FKPfb

FCVPgs 0 - 1 MFKKfb

JBgs 4 - 3 KSWPfb

WKSgs 1 - 0 KSRCfb

LW gs 2 - 0 LGfb

CDHgs 2 - 2 CCLfb

BATEgs 4 - 2 DBfb

TAMgs 0 - 0 UHHfb

VKÖLgs 2 - 1 TSVMfb

FCKgs 2 - 2 MSVDfb

INGgs 1 - 1 LBKfb

SVWMgs 4 - 1 SBfb

SGDgs 0 - 0 UEfb

CDGgs 1 - 3 JWİfb

JSSgs 1 - 1 TTEfb

EVEgs 6 - 5 BİDfb

SSMgs 3 - 2 DOTfb

USGgs 5 - 0 LSKfb

FAgs 1 - 1 VFFfb

FCCgs 0 - 0 FCSfb

FCTgs 0 - 0 FCWfb

GKSgs 3 - 2 GKSBfb

TBBNgs 2 - 0 LKSLfb

MZKSgs 3 - 0 CWKRfb

CDFgs 2 - 0 SLBBfb

UDOgs 1 - 2 FCAfb

VIZgs 1 - 0 CAFVfb

KR(II)gs 7 - 0 SPM2fb

NEFgs 2 - 0 TOMfb

VGAgs 2 - 2 FKOfb

KSSgs 4 - 0 FCYKfb

IOMgs 1 - 0 FCDBfb

FCSYgs 2 - 3 SKAfb

FCAVgs 3 - 1 CHMfb

TEKSgs 1 - 0 NNOfb

AKRgs 0 - 2 FCBKfb

FCFVgs 1 - 1 CHYfb

FCTMgs 0 - 1 VELfb

FKPgs 2 - 2 RUZfb

ZEMgs 1 - 1 ZILfb

FCNgs 1 - 1 SENfb

SKFgs 2 - 6 SPTRfb

SLBRgs 2 - 0 TRNfb

RAYgs 2 - 1 LOGfb

PONgs 0 - 0 LPAfb

MİRgs 0 - 0 LUGfb

MAGgs 1 - 2 CARfb

SUTgs 4 - 1 SHLLfb

NOTgs 1 - 0 WOKfb

HARTgs 1 - 2 BOWOfb

ALDgs 2 - 1 DAGRfb

TORgs 3 - 1 WREfb

BARNgs 0 - 0 WLDSfb

ALTRgs 0 - 0 KLNfb

ESTgs 0 - 1 MHUfb

BROgs 0 - 2 STOCfb

WEYgs 1 - 5 HALfb

FALgs 2 - 1 PETfb

CLYgs 0 - 0 FORfb

EFFC gs 2 - 0 AIRfb

PTRTgs 0 - 0 DUMfb

COVRgs 1 - 2 MONfb

STRgs 2 - 2 STIfb

COWgs 0 - 3 QPFCfb

EDIgs 5 - 2 ALBRfb

STEgs 2 - 1 BREfb

ECFCgs 1 - 0 ANN fb

Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile sözleşme imzaladı

Kayserispor, Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonlu hocanın adı daha önce Trabzonspor ile de anılmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Bayram Bektaş, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, törende yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş ile kulübe değer katacağına inandıkları için anlaşma sağladıklarını söyledi.

Bektaş’ın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:

“Biz bu sezona değişim parolasıyla girdik. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaptık. Bu kulübün geleceği için, idari ve sportif anlamda çok keskin adımlar atmamız gerekiyor. Yaptığımız görüşmelerde ve değerlendirmelerde, Bayram Bektaş hocamızla bu hedeflerde uzun vadeli yürüyebileceğimize inandık. Hocamızın geçmiş tecrübesi, Türk oyunculara olan hakimiyeti, kendisinin kariyer hedefleri malum. Kulübümüzde oyunculara vereceği katkı ile alt yapıdan oyuncu çıkarma konusundan bize çok fazla değer kazandıracağına inanıyorum. Kendisine, kulübümüze, camiamıza, şehrimize geldiği için teşekkür ediyorum.”

bayram bektaş kayserispor

– Bektaş: “Herkesin benimseyeceği bir takım izleyecekler”

Teknik direktör Bayram Bektaş, herkesin keyif alacağı bir futbol anlayışı sergileyeceklerini dile getirdi.

Kayserispor’da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatırlarsanız milli takımdan ayrıldığımda vizyonu, hedefi olan bir takım tercihim olacak demiştim. Başkanım bana Kayserispor’un vizyonunu, hem kısa hem de uzun vadedeki sportif beklentisini ilettiğinde, bu projenin bir parçası olmak istediğim için tereddütsüz kabul ettim. Bundan dolayı buradayım. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene ligde malum, Kovid-19’dan dolayı taraftarlarımız tribünde yerini alamıyor ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki herkes keyif alacağı, seyrederken benimseyeceği bir takım izleyecek. Kovid-19 salgını sonrası tribündeki yerlerini almak için sabırsızlıkla bekleyeceklerine inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Başkanıma bana bu görevi layık gördüğü için teşekkür ediyorum.”

Tüm kamp yerlerinde takım sayısı fazla olduğu için, çalışmaları kulüp tesislerinde yapmayı düşündüklerini aktaran Bektaş, “Tesislerimizde bütün donanıma sahibiz. Sabah ve akşam serinliğinde 2 idmanla sağlıklı bir kamp geçireceğimizi düşünüyoruz. Bugün beklediğimiz yabancı oyuncularımız var, 3-4 gün içerisinde mevcut kadromuzun tamamlanmasıyla, bir değerlendirme yapıp, ihtiyaç doğrultusunda takıma takviye elbette yapacağız. Bugün ilk idmanımıza başlıyoruz.” şeklinde konuştu.

YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Aytaç Kara’ya Galatasaray kancası

HIZLI YORUM YAP

Yazarlar
Video
Galeri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Spor61.Net'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Spor61.Net'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.