JELgs 14:00 VENfb

BFCDgs 14:00 RFSfb

SPAgs 14:00 TUKfb

RGFCgs 14:00 FSMfb

LIEPgs 15:00 VAMfb

FKRSgs 17:00 FKCZfb

MLDgs 17:00 FKPfb

FKNKgs 17:00 SPSfb

FKJIgs 17:00 FKRNfb

UCAgs 3 - 0 İJTfb

OREgs 21:00 OLMfb

AUCgs 23:30 CSEfb

FKSTgs 16:00 FKBfb

EBgs 17:00 SKAfb

VİKgs 18:00 TORfb

CIgs 3 - 1 DEPGfb

TPgs 12:30 HOUfb

LCSgs 12:30 YLIfb

CRgs 17:00 USACfb

JUV(A)gs 17:00 LCCfb

PIAgs 17:00 ACRSfb

LIVgs 17:00 USPfb

OLBgs 17:00 LUCfb

ALBgs 19:30 PİSfb

PRSgs 19:30 NOVfb

CMgs 19:30 APPfb

USCPgs 19:30 GROfb

FRMgs 17:00 CFCfb

FCSgs 17:00 SAMfb

MODgs 17:00 PERfb

USDVgs 17:00 MATfb

MFCgs 17:00 İMOfb

RVNgs 19:30 AJFfb

LEGSgs 19:30 FSSfb

VİPgs 19:30 ASGfb

TERgs 17:00 CZfb

CATgs 17:00 VİBfb

JSgs 17:00 BISfb

POT gs 19:30 CVSfb

SSMgs 19:30 VIFfb

CFCgs 19:30 TURfb

USF gs 19:30 BARfb

CORgs 14:00 SDCfb

SALgs 18:00 DEPfb

PCFgs 19:00 CVBfb

RFEgs 19:00 ZAMfb

CDGgs 19:00 CFSfb

CDLgs 14:00 CULfb

CPOgs 13:30 ATHfb

ARCgs 19:00 LEİfb

RACgs 20:00 ALAfb

RSBgs 20:30 LARfb

CDEgs 14:00 EJAfb

SDTgs 19:00 TUDfb

CDIgs 19:00 SDLfb

HARgs 19:00 OSBfb

CORgs 14:00 ANDfb

GIMgs 14:00 UEOfb

UELgs 19:00 HOSfb

BDLNgs 19:00 LLEfb

BABgs 20:00 PRAfb

ALYgs 0 - 0 IBİfb

SCRgs 14:00 LVBfb

VBgs 14:00 HERfb

CFLNgs 19:30 VİBfb

UDTgs 13:00 MFCfb

CADgs 14:00 RBLfb

ALFgs 14:00 CDMfb

RECgs 14:00 LPB fb

ASQgs 19:30 SANfb

MURgs 16:00 SATfb

CORgs 19:00 UMUfb

LIDgs 0 - 0 GRBfb

CDEJ gs 19:00 YECfb

RBBgs 20:00 LRCfb

GEBgs 13:30 NCAfb

LARgs 14:00 UDPfb

SSRgs 14:00 IDMfb

RMAJgs 14:00 RMCfb

CDAgs 14:00 AMBfb

SOCgs 14:00 CFTfb

MELgs 14:00 VİLfb

DBEgs 14:00 CDVfb

THİgs 15:00 MİDfb

SLAgs 15:00 HIKfb

LFAgs 16:00 NSTfb

BFCSgs 15:30 NYSfb

GYIgs 15:30 SORfb

SZEgs 15:30 CSKfb

SZGDgs 19:00 PMFCfb

SZLgs 19:00 DRGfb

SHAgs 19:00 BEKfb

DVSCgs 21:00 GETOfb

JBKgs 15:00 VIFKfb

KVgs 17:00 JIPOfb

HOLK(A)gs 16:00 HSV(A)fb

LSKHgs 16:00 PHLfb

TEOgs 16:00 WFfb

HSCgs 16:00 FCOfb

ALTgs 15:30 CZJfb

VFGHgs 15:30 SVBfb

ORgs 15:30 BİSfb

BSGCLgs 15:30 CFCfb

ZFCMgs 15:30 BFCDfb

ECgs 15:30 FSVLfb

CSHgs 4 - 2 SSJfb

DSgs 05:00 LDAfb

CSCgs 20:00 ADGRfb

JCSRCgs 23:00 GDFCfb

CDRMgs 1 - 1 UPNFfb

CDHPgs 04:00 DPLfb

RESgs 04:00 MARfb

SSUgs 16:00 BCEfb

ÇRZgs 13:30 KYSfb

KONgs 16:00 İBFKfb

BJKgs 19:00 YMSfb

AVLgs 15:00 SOTfb

NUFCgs 17:00 EVEfb

MANUgs 19:30 ARSfb

TOTgs 22:15 BHAfb

BETgs 16:00 ELCfb

CELgs 18:00 RSOfb

GRAgs 20:30 LEVfb

VAL gs 23:00 GETfb

FBgs 17:30 LEVfb

HERgs 20:00 WOLfb

UDIgs 14:30 ACMfb

TORgs 17:00 LAZfb

SPEgs 17:00 JUVfb

NAPgs 20:00 SASfb

ROM gs 20:00 FIOfb

SAMgs 22:45 GENfb

ASSEgs 15:00 MHSCfb

NOLgs 17:00 FCMfb

DJNgs 17:00 LORfb

SRgs 17:00 STRSfb

ANGgs 17:00 OGCNfb

ASMgs 19:00 BRDXfb

LOSCgs 23:00 OLfb

RSCAgs 15:30 RAFCfb

EXMgs 0 - 0 STVVfb

SLgs 20:15 KVOfb

WBEgs 22:45 AAGfb

KÖGgs 13:30 İSTfb

ESKgs 16:00 AKHfb

ADSgs 19:00 SAMSfb

REGgs 17:00 SPALfb

FROgs 23:00 CRMfb

FCWKgs 15:30 VFLBfb

GFgs 15:30 H96fb

KSCgs 15:30 SVDfb

HERgs 14:15 FCUfb

ROTgs 16:30 HEERfb

PSVgs 16:30 ADOfb

EMMgs 18:45 FEYfb

AZgs 22:00 RKCfb

VOLgs 14:15 FCENfb

OBgs 16:00 ACHfb

FCKgs 18:00 LBKfb

AABgs 20:00 BIFfb

MIFgs 17:00 MFKfb

RBKgs 20:00 IKSfb

KBKgs 20:00 FKBGfb

SJFgs 20:00 VFKfb

SDJFgs 20:00 SKBfb

SIFgs 22:30 VIFfb

STRgs 16:00 SOGfb

HKgs 17:00 ASAfb

SJBgs 17:00 GROfb

OFKgs 17:00 RILfb

UKIgs 17:00 SANfb

KILgs 17:00 RAUfb

LSKgs 17:00 TILfb

JERgs 17:00 KBRfb

SİRgs 16:30 KFFfb

IFEgs 16:30 IFKNfb

MAIFgs 16:30 ÖFKfb

FFFgs 19:30 DIFfb

HAMgs 19:30 BKHfb

IFKG gs 19:30 ÖSKfb

LSKgs 16:30 UFCfb

VSKgs 19:30 TFFfb

PSCgs 18:00 CDSCfb

GVFCgs 20:30 VGSCfb

SCPgs 23:00 CDTfb

KILgs 15:00 RANfb

UFAgs 12:00 USOfb

KHIgs 14:00 ZENfb

ROTgs 16:30 CSKAfb

FTAMgs 19:00 FCDMfb

IFKgs 18:30 HJKfb

CORgs 1 - 0 SCIfb

CFCgs 1 - 0 ACGfb

FTLZgs 0 - 0 FLUfb

SCRgs 22:00 CAPfb

CRFgs 22:00 SPFCfb

OPRgs 0 - 0 BFCfb

AVAgs 1 - 0 AMGfb

CSAgs 0 - 1 CNCfb

CUIAgs 04:00 CRBfb

FCSGgs 18:00 FCBfb

FCLgs 18:00 YNGBfb

ADMgs 16:30 WACfb

SKRgs 16:30 ALTfb

SGgs 19:00 LASKfb

ALUgs 12:30 FCDfb

STPgs 20:45 DUNfb

FINgs 22:45 SRFCfb

NSCgs 03:30 CHIfb

COLUgs 23:30 PHIfb

FCMgs 15:00 FCRVfb

FCLgs 18:00 FCVPfb

INHgs 20:30 FCZLfb

CSMPgs 19:00 FCVCfb

CFRCgs 22:00 CSGMfb

BMTEgs 16:05 PSEfb

UFCgs 18:00 MTKfb

VRDgs 20:30 DVTKfb

EBGUgs 13:00 SLUTfb

SİBgs 17:00 RJKfb

LOKZgs 19:05 GNKZfb

UHYgs 09:00 GWAfb

PSTgs 09:00 SWSfb

JEOgs 09:00 DAEfb

MYGgs 07:00 RNFYfb

ALBgs 08:00 TVfb

ZWGgs 08:00 GVKfb

FOFCgs 08:00 JEFfb

OMIgs 08:00 FCRfb

VVNgs 08:00 MTHfb

TSCgs 08:00 VFKfb

KYOgs 08:00 MYfb

JUBgs 09:00 AFUKfb

MACgs 10:00 EHMfb

THGgs 12:00 TKVfb

HJİgs 10:30 RF fb

ACSIgs 1 - 2 EVEfb

COUNgs 22:00 UEfb

CYAgs 10:00 HLGfb

CBCgs 14:35 MHFCfb

XTLgs 10:00 BRFCfb

SHEgs 14:35 SİCfb

NANgs 09:30 NMZfb

HLSPgs 13:00 SCAfb

JUNgs 07:30 SELfb

JDFCgs 10:00 ANGfb

SVWgs 15:00 FCB(A)fb

TAMgs 16:00 INGfb

KARgs 15:00 TEGfb

FREgs 17:00 LULfb

IFBgs 17:00 TBYfb

IFKHgs 17:00 SANfb

SYLgs 18:00 NYKfb

BRATgs 15:30 TUILfb

EIKgs 18:00 ASKfb

ATLgs 0 - 1 PFCfb

UNAMgs 04:00 CDGfb

CFMgs 06:00 DCAfb

LOSMgs 3 - 0 ANAfb

DCAgs 04:10 DTOfb

LESgs 22:00 ADfb

CGDgs 0 - 1 CSLfb

CCPgs 0 - 0 CLfb

AFCgs 1 - 0 FBCMfb

CBKVgs 18:00 RWDMfb

KMSKDgs 22:00 SERfb

HBKgs 15:30 SIKfb

SIFgs 17:00 VENfb

LSCgs 14:15 SLBBfb

CAPgs 17:00 PENfb

CAFVgs 18:00 CDFfb

FCAgs 18:00 VIZfb

MAFgs 20:30 VSCfb

SKAgs 08:00 IOMfb

FCYKgs 13:00 NNOfb

KR(II)gs 13:00 FCAVfb

AKRgs 14:00 TEKSfb

VELgs 14:00 FCDBfb

FCSYgs 14:00 VGAfb

FKOgs 14:00 CHMfb

FCFVgs 17:00 SPM2fb

FCTMgs 17:00 KSSfb

CHYgs 17:00 TOMfb

FCBKgs 18:00 NEFfb

SKFgs 18:00 DACfb

TRNgs 19:00 RUZfb

SLBRgs 19:00 FCNfb

LGNSgs 16:00 MİRfb

ZARgs 18:00 MLLfb

FUEgs 20:15 CDTfb

PONgs 20:15 SABfb

LUGgs 22:30 RAYfb

ALMgs 23:00 GIRfb

Atakaş Hatayspor’un hedefi ligde kalıcı olmak

Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Ömer Erdoğan, ligin ilk hafta maçında geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir’i yenerek başlamanın kendileri için moral ve öz güven açısından önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Medipol Başkaşehir maçından galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını ancak bunu çok da abartmamaları gerektiğini belirtti.

Oyuncularının takıma çabuk adapte olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Oyuncularım fiziksel anlamda daha iyi seviyeye geliyorlar. Bazı arkadaşlarımız aramıza geç katıldı. Erzurum’da yaklaşık 25 günlük bir kamp süreci yaşadık. Kampa katılmayan arkadaşlarımız vardı. Yeni gelen arkadaşları aynı seviyeye çekmek için onlara ekstra antrenmanlar da yaptırıyoruz. Umarım onlar da fiziksel anlamda en çabuk zamanda diğer arkadaşların seviyesine gelir ve daha güçlü bir takım oluruz.”

Bütün oyuncularından çok memnun olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Özellikle sportif açıdan daha çok önem verdiğim bir de karakterle ilgili çok düzgün bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Bunda kendimi çok şanslı hissediyorum.” dedi.

Erdoğan, takımda yaklaşık 5 yıldır bulunan tecrübeli ve değerli oyuncuların var olduğunu ve bu futbolcuların takımın Süper Lig’e çıkmasında çok büyük katkısı olduğunun altını çizdi.

Takımdaki eski oyuncuların hem kendilerine hem de aralarına yeni katılan takım arkadaşlarına yardımda bulunduğuna değinen Erdoğan, “Sağ olsunlar bize hem burada hocaları olarak yardımcı oluyorlar hem de yeni arkadaşlarımızı çok çabuk aralarına alıp uyum sağlamasında yardımcı oluyorlar. Bu çok önemli bir faktör. Güzel bir aile ortamımız var. İnşallah bunu sezonun sonuna kadar devam ettiririz.” diye konuştu.

– “Sıkıntısız bir sezon geçirmek istiyoruz”

Ligde önlerinde uzun bir maraton bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bizim bu sene ilk hedefimiz ligde kalıcı olmaktır. Süper Lig’e yeni çıkan takımlar sıkıntılı bir süreç geçirirler. Umut ediyorum ki sıkıntısız bir sezon geçiririz. Transfer çalışmalarımızı ona göre de yaptık. Önümüzde uzun bir maraton var. 40 maçlık bir maratonda bir tanesini oynadık. 39 önemli maç var. Sıkıntısız bir sezon geçirmek istiyoruz. Ondan sonra ileri ki haftalarda iyi puanlar toplarız, daha yukarıları hedefleyebiliriz ama şu an ilk baştaki hedefimiz ligde kalıcı olmak.”

Erdoğan, transfer çalışmalarına devam ettiklerini, bazı oyuncuları takıma katmak için görüşme halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Hızlı Yorum Yap

0 0 0 0 0 0
Yazarlar
Video
Galeri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Spor61.Net'e üye olun

Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

Spor61.Net'e giriş yapın

Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.